List do św. Klary o Poście

 

Tekst

1W sprawie, którą już poleciłaś mi sobie wyjaśnić, którą są święta, z pewnością, jak mniemam, cenione przez ciebie aż dotąd, a co do których najchwalebniejszy Ojciec nasz święty Franciszek specjalnie nas upominał, abyśmy je uświetniały urozmaiceniem potraw, uznałam, że powinnam odpowiedzieć twojej miłości: 2Niech się dowie zatem twoja roztropność, że z wyjątkiem ułomnych i chorych, które z jego polecenia i rozkazu mamy, o ile możności, wyróżniać pod względem pożywienia, żadna z nas zdrowych i mocnych nie powinna jadać innych potraw, tylko postne, zarówno w dni zwykłe, jak w świąteczne, co dzień mamy pościć z wyjątkiem niedziel i Bożego Narodzenia, w których wolno nam posilać się dwa razy.
 
 

Komentarz

Wiadomość o piśmie św. Franciszka na temat postu Ubogich Pań u Św. Damiana zawarta jest w III Liście św. Klary do Agnieszki z Pragi, prawdopodobnie napisanym w 1238 roku. List Klary jest autentyczny, więc wzmiankę o wskazaniach św. Franciszka należy przyjąć jako wiarygodną. List Klary – jak wynika z treści – jest odpowiedzią na pytania Agnieszki o praktykę postu Ubogich Pań. Na początku listu Klara wspomina o upomnieniach Franciszka, odnoszących się do spożywania pokarmów w święta, natomiast w wersecie 5 mówi wyraźnie o piśmie Franciszkowym i wylicza, w które święta Założyciel zwalnia z postu i pod jakimi warunkami. Nie da się ustalić, czy upomnienia, o których mowa wyżej, są również treścią tego pisma, czy może były ustnymi wskazaniami.