List Ministra Generalnego

 

Rzym, 17 marca 2020 Prot. N. 00178/20

 

Do wszystkich Wyższych Przełożonych
Do wszystkich Braci
w miejscach ich pobytu

Drodzy Bracia, wszyscy.

Niech Pan obdarzy was pokojem!

Wraz z całą Radą Generalną, która teraz zbiera się w Rzymie i ze wspólnotą Kurii Generalnej łączę się z wami wszystkimi w duchu jedności i komunii, w tych dniach wyjątkowych, gdy nowy wirus rozprzestrzeniania się po całym świecie.

Tutaj, w Kurii Generalnej, wszyscy mamy się dobrze, brakuje tylko kilku braci, którzy utknęli w różnych częściach świata. Według informacji, które do nas docierają, niektóre wspólnoty, zwłaszcza w północnych Włoszech, ale nie tylko, zostały już dotknięte infekcją, a niektórzy bracia są hospitalizowani; niektórzy z nich są w stanie ciężkim. Wszyscy czujemy się zjednoczeni i wspierajmy się gorliwą modlitwą.

Oczywiście, zwracając szczególną uwagę na środki, które instytucje publiczne stopniowo podejmują w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, a także w celu ochrony zdrowia braci i ludu Bożego, my również musimy działać odpowiednio. Jest zatem konieczne i dlatego zarządzam, aby wszystkie kapituły zwołane do końca maja 2020 r. zostały zawieszone i przełożone na termin, który zostanie ustalony. W miarę rozwoju sytuacji zobaczymy, czy potrzebne będą dalsze rozporządzenia.

W ramach podejmowanych środków ostrożności należy także odwołać wszystkie zgromadzenia i spotkania zwołane na te miesiące w poszczególnych okręgach. Dlatego wzywam Ministrów prowincjalnych i Kustoszy do poinformowania braci o tych decyzjach.

Korzystajmy z tego niezwykłego czasu próby, by z większą siłą wzywać Pana życia i historii. W modlitwie wstawienniczej polecajmy Jemu tych, którzy są zarażeni i tych, którzy się nimi opiekują; i prośmy Go, aby każdy z nas i nasze wspólnoty mogły w tej chwili dawać mocne świadectwo wiary i nadziei.

Wierzę, że niebawem znów się usłyszymy. Pozdrawiam was po bratersku.

br. Roberto Genuin
Minister generalny OFMCap
i Rada generalna

 

Tekst komunikatu za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska