Logo Jubileuszu Prowincji

Rok 2019 to dla Prowincji Krakowskiej Kapucynów czas Jubileuszu 80 – lecia istnienia Prowincji. Prezentujemy logo roku jubileuszowego.

Logo Jubileuszu Prowincji tworzy Hostia – Jezus Chrystus eucharystyczny – rozdzielona na trzy części. Jak trzy części Hostii tworzą jedną całość, tak my, bracia, choć różni tworzymy wspólnotę.

Rozłamanie Hostii tworzy znak TAU, symbol bliski świętemu Franciszkowi z Asyżu. Dodatkowo nawiązuje on do krzyża Jezusa Chrystusa, który jest w centrum logo, jak znak naszego zbawienia jest w centrum duchowości kapucyńskiej.

Na zewnętrznym obramowaniu Hostii widnieją napisy BLISKO… oraz 80 LAT PROWINCJI KRAKOWSKIEJ KAPUCYNÓW 1939 – 2019. Słowo „Blisko” – to hasło roku.

Wewnątrz części Hostii widnieją napisy – BÓG, BRACIA, LUDZIE – poprzez kontemplacje pragniemy być BLISKO Boga, poprzez apostolstwo pragniemy być BLISKO ludzi, a poprzez wspólnotę pragniemy być BLISKO siebie. Stanowi to streszczenie naszej duchowości.

Całość logotypu utrzymana jest w kolorach bieli i ciemnego brązu – jak nasz habit, nasze najstarsze kościoły przyklasztorne, tradycyjne wnętrza naszych domów…

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska