Lublin: weekend w klasztorze

Zapraszamy na kolejny „Weekend w klasztorze”, tym razem w Lublinie na Poczekajce w dniach 11-13 września 2020 r. Jest to czas dla mężczyzn (18-35 lat), którzy pragną wsłuchiwać się w Słowo Boże, aby poznać wolę Bożą i móc ją realizować. Będziemy się pochylali nad tajemnicą krzyża w życiu św. Franciszka z Asyżu i jego podążaniu za Chrystusem. To także okazja, aby uczestniczyć w życiu wspólnoty braterskiej.

Przez wiele lat młody Franciszek pędził życie beztroskie i rozrywkowe, pełne dostatku i bogactwa. Nazywano go nawet „królem młodzieży asyskiej”.

W 1202 r. nastąpił przełom w jego życiu, gdy wziął udział w bitwie między mieszkańcami Asyża i Perugii, i został wzięty do trwającej ok. 2 lata niewoli, z której został w końcu wypuszczony ze względu na bardzo zły stan zdrowia. Przełom w jego życiu nastąpił po tym, jak w 1202 r. gdy wziął udział w bitwie między mieszkańcami Asyża i Perugii, i został wzięty do trwającej ok. 2 lata niewoli, z której został w końcu wypuszczony ze względu na bardzo zły stan zdrowia i zabiegi własnego ojca. Przeżył nawrócenie zmieniając radykalnie swój tryb życia.

W 1206 r. Franciszek modlił się przed ikoną Jezusa na krzyża w kościele San Damiano:

„Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo.”

Wówczas usłyszał wezwanie Chrystusa: „Franciszku, idź odbuduj mój kościół, gdyż popada w ruinę!”

Jeżeli chcesz przyjechać to skontaktuj się telefonicznie: 797907131 lub przez maila: kapucyni.pow@gmail.com   

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska