Międzynarodowa Rada Formacyjna

 

Członkowie Międzynarodowej Rady Formacyjnej (CIF) spotkali się w Kurii Generalnej [w Rzymie] w dniach 19-24 listopada. Minister Generalny, fr. Roberto Genuin, czerpiąc inspirację z listu programowego wysłanego do całego Zakonu na początku swojej posługi, poprosił obecnych, aby pomogli zrozumieć mu oczekiwania braci z całego świata, które mają w stosunku do zarządu generalnego w najbliższych latach. W związku z tym podczas swego wystąpienia przedstawił 3 punkty:

Po pierwsze: musimy dziękować Panu za nasz Zakon i musimy być radośni, ponieważ spotkaliśmy Tego, który daje nam spojrzenie zdolne do głębokiego odczytania wszystkiego, co dobre w naszym życiu, które jest Jego darem.

Druga kwestia dotyczyła braterstwa: jesteśmy częścią bardzo rozległej, różnorodnej, wielonarodowej wspólnoty, ale jest ona wspólnotą braterską, i jest to miejsce, w którym Bóg pozwala nam rozwijać nasze powołanie; z tego powodu będzie potrzebny duży wysiłek wszystkich członków Rady Generalnej dotyczący zaadoptowania wartości ukazanych w Ratio Formationis Ordinis w różnych dziedzinach życia Zakonu, przechodząc od słów do czynów.

Trzecia kwestia: Minister przypomniał, jak podczas Kapituły Generalnej, mówiąc o Ratio, bracia wyraźnie rozpoznali naszą tożsamość w fakcie bycia Braćmi Mniejszymi Kapucynami; w tej tożsamości Zakon utożsamia się z wartościami, które wyznajemy i którymi żyjemy. Minister przyznał jednak, że obecnie jednym z największych wyzwań będzie zastosowanie tych wartości w różnych obszarach naszego życia, co będzie wymagało dużego wysiłku również na polu tłumaczeń.

Następnie Generał podkreślił bardzo drastyczne zmniejszenie się ilości braci Zakonu, zwłaszcza w Europie. Jednocześnie zaprosił wszystkich do gorliwego życia, budowania relacji braterskich, nawet jeśli braci jest niewielu. Poruszono także temat współpracy, coraz bardziej niezbędnej w kontekście spadku powołań, ale jednocześnie pięknej, ponieważ nas wzbogaca. Minister nie ukrywał obecności silnego oporu w Zakonie dotyczącym tego procesu, ale powtórzył, że jesteśmy braćmi nie po to, aby utrzymać struktury, ale by dobrze żyć naszym charyzmatem. Jest to związane z misyjnym wymiarem naszego życia, które wciąż musi się pojawić w niektórych obszarach Zakonu.

Wreszcie br. Roberto przypomniał trzy sposoby właściwe kapucynom, które papież Franciszek przekazał Kapitule Generalnej w zeszłym roku, prosząc o ich wdrożenie: być blisko ludzi, a zwłaszcza biednych; być budowniczymi komunii i szafarzami miłosierdzia; być ludźmi prostej modlitwy.

W spotkaniu wziął również udział fr. Mauro Jöhri, były Minister Generalny, który w przeszłości, animując Zakon w szczególności poprzez listy o naszej tożsamości, wskazał powody, dla których podjęto i kontynuowano dzieło przygotowania Ratio Formationis dla Zakonu.

Brat Kilian, Radny Generalny odpowiedzialny za towarzyszenie CIF, podkreślił znaczenie współpracy, a przede wszystkim znajomości tekstu Ratio, aby członkowie rady formacji mogli pomagać braciom odpowiednich konferencji w przygotowaniu lokalnych Ratio dla poszczególnych okręgów i prowincji.

Brat Charles Alphonse, przypomniał, że Ratio Formationis Ordinis może pomóc braciom jasno zrozumieć nauczanie świętego Franciszka i świętej Klary: będzie to jak udzielenie braciom szczegółowych wskazówek i skupienie się na tym, co ważne w naszym życiu chrześcijańskim, zakonnym, franciszkańskim i kapucyńskim.

Ze swojej strony br. Jaime Rey, w sposób szczególny odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu Ratio, zilustrował historię, cele i treść całego tekstu. Przypomniał także, że w ciągu tych sześciu lat było wielu braci (ponad 100), którzy byli bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie tekstu, i zauważył, że poczynając od br. Mauro, byłego Ministra, a teraz br. Roberto, łączyła ich myśl, że wspólnota braterska jest miejscem uprzywilejowanym dla formacji. Dokument Ratio podkreśla, że ekipa formacyjna musi towarzyszyć braciom w formacji. Ekipę tę zaś nie stanowi tylko jeden brat, ale jest nią zawsze cała wspólnota. Ostateczny tekst Ratio Formationis Ordinis został przygotowany po odbyciu czterech kontynentalnych spotkań i po rozmowach z wieloma ekspertami. Tekst opracowany przy współpracy z Międzynarodową Radą Formacji, został jeszcze zmodyfikowany przez komisję powołaną przez Radę Generalną i na końcu Minister Generalny, br. Roberto i jego Rada, po dokładnej jego lekturze dokumentu i dokonaniu pewnych zmian, zatwierdzili go ostatecznie.

Z ramienia konferencji zakonnej CECOC członkiem CIF jest br. Tomasz Protasiewicz, który wziął również udział w jesiennym spotkaniu rady.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska