Festiwal Młodzieży w Bełozem

W dniach 26-31 sierpnia odbył się się  XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Młodzieży w Bełozem (Bułgaria), który tym razem zgromadził 120 uczestników w tym 23 osoby z Polski.
 
Motto spotkania brzmiało: „Bóg powołuje, zaskakuje i kocha”. Te słowa, zaczerpnięte z kazania papieża Franciszka, które wygłosił podczas tegorocznej wizyty w Bułgarii, stanowiły główną myśl kazań, spotkań w grupach i konferencji. Wśród zaproszonych gości należy wymienić lekarza Bogdana Penewa, dziennikarkę Alinę Petrową Wasilewicz, psychologa Swetlę Wełkową oraz br. Krzysztofa Kurzoka z Prowincji Austrii i Południowego Tyrolu.

Każdego dnia młodzież brała udział w warsztatach: wokalnych, instrumentalnych, tanecznych, fotograficznych i plastycznych.

Wieczorem odbywały się koncerty i występy lokalnych zespołów tanecznych. W tym roku przybyli m.in zespół „Shalomik” z Polski.

Organizowany od 2000 roku Festiwal wpisuje się w dzieło nowej ewangelizacji i jest płaszczyzną spotkania i integracji młodzieży katolickiej w Bułgarii. Oprócz miło spędzonego czasu i rozwoju swoich talentów stanowi on możliwość pogłębienia życia sakramentalnego, osobistej więzi z Panem Bogiem i przynależności do wspólnoty Kościoła.

Bracia Kapucyni z Bułgarii

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska