„Misja świadectwa” – śluby wieczyste w Lublinie

Tradycyjnie w uroczystość Chrztu Pańskiego w Warszawskiej Prowincji Kapucynów odbywa się uroczystość ślubów wieczystych. W tym roku, 13 stycznia, wieczystą profesję złożyli bracia Krzysztof Fabich z Bydgoszczy, Aleksander Maria Dzits z Subotnik na Białorusi oraz Michał Baczkura z Zalesia (okolice Białej Podlaskiej). Przygotowywali się do tej decyzji przez kilka lat, podejmując formację na początku w postulacie, następnie nowicjacie, ponowicjacie i seminarium, gdzie podejmują również formację do przyjęcia świeceń kapłańskich.

Konsekracja zakonna jest znakiem całkowitego oddania się na wyłączną służbę Bogu, a poprzez to Kościołowi i ludziom. Poprzez profesję rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – neoprofesi zobowiązali się żyć na zawsze na wzór Jezusa Chrystusa, idąc śladami św. ojca Franciszka.

Minister prowincjalny br. Łukasz Woźniak, w homilii, mówiąc o powołaniu, nawiązał do obrazu pustyni: „Na pustyni w dzień jest gorąco, a nocą bardzo zimno – to wymaga wytrwałości i radykalizmu. Jest ona również przestrzenią głodu – pragnienia Boga, na które trzeba sobie pozwolić, bo tylko Bóg może wypełnić serce człowieka”.

Kolejnym etapem formacji braci Michała, Aleksandra i Krzysztofa jest przygotowanie do przyjęcia święceń diakonatu.

 

[rl_gallery id=”1931″]

Tekst br. Kamil Marciniuk, fot. Emil Zięba

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska