Modlitewne wieczory uwielbienia w Krośnie

 

Zapraszamy na Modlitewne Wieczory Uwielbienia, które odbywają się w kościele Kapucynów w Krośnie (Plac Konstytucji 3-go Maja 2) w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.15. Trwając przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, będziemy wspólnie uwielbiać Go słowami modlitwy, radosnym śpiewem i adorując Go w ciszy.

Czym jest modlitwa uwielbienia?

Treścią i celem modlitwy uwielbienia jest oddawanie chwały Bogu. W modlitwie uwielbienia nie skupiam się na sobie, swoich potrzebach i problemach, skądinąd bardzo ważnych, na otrzymanych darach i łaskach, ale na samym Bogu. Nie chwalimy Boga po to, by coś uzyskać. Jest to modlitwa całkowicie bezinteresowna, „wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST” (Katechizm Kościoła katolickiego, nr 2639).

Uwielbienie to „darmowa modlitwa”

Widać to także w jej formie. Dziękujemy za coś, za to, co Bóg dla nas uczynił, a uwielbiamy Go dlatego, że jest. Wielbię Go w Jego Bóstwie, Mądrości, Mocy, Majestacie i Chwale. Wielbię w Jego Miłosierdziu, dobroci, delikatności i dyspozycyjności, bliskości i trosce…

Niezwykła skuteczność

Pozostaje przedziwną tajemnicą fakt, że istnieje jakaś szczególna więź między uwielbieniem, a łaską, jaką pragniemy otrzymać. Modlitwa o uzdrowienie, czy uwolnienie staje się o wiele bardziej skuteczna, jeśli „jest zanurzona” w uwielbieniu. Dlaczego? Ponieważ wysławianie Boga ożywia naszą wiarę, budzi ją na nowo. Ono sprawia, że nasza uwaga odrywa się od nas samych, od naszych potrzeb, a nakierowuje się na Boga. Pan chce czynić wielkie rzeczy dla nas i czyni to szczególnie wówczas, kiedy nasza uwaga zwraca się ku Niemu, a nie ku nam samym.

Uwielbiać we wszystkim

Powinniśmy uwielbiać Boga w całej historii naszego życia, w każdym wydarzeniu, również tym po ludzku złym, niepomyślnym. Kiedy wielbimy Boga w doświadczeniu krzyża, dokonuje się cud. Bóg może swoją mocą uzdrowić nasze wnętrza zranione przez nawet najtrudniejsze wydarzenia naszego życia. Ilekroć zamiast skupiać się na sobie, staniemy w postawie uwielbienia, ilekroć przestaniemy „kręcić się wokół siebie”, a skupimy na Bogu, przekleństwo może zostać przemienione w błogosławieństwo, ciemność w światło, śmierć w życie. Taka jest logika krzyża. Tego przejścia, tej paschy doświadczają ci, którzy w jedności z Ukrzyżowanym wyciągają ręce w geście uwielbienia.

A zatem zapraszamy to wspólnego uwielbienia Pana!

Bracia Kapucyni z Krosna

Artykuł za: krosno.kapucyni.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska