Na głęboką wodę

Gorzkie Żale są nabożeństwem pasyjnym, skupiającym naszą uwagę na męce Jezusa Chrystusa. Chcemy w tym roku pójść krok dalej i ukazać, że pobożność pasyjna, którą kształtuje i niesie to nabożeństwo, powinna przechodzić w przypomnienie sobie prawdy o naszym chrzcie.

Co to znaczy być ochrzczonym? Czym w ogóle jest chrzest?

Zapraszamy do udziału w nabożeństwie i wejście jeszcze raz w tajemnicę tego sakramentu, który jest bramą do Kościoła. Katechezy głoszą diakoni z kapucyńskiego seminarium w Lublinie bracia Michał Baczkura i Krzysztof Fabich.

Poniżej znajduje się link do notatnika, w którym znajdziesz treść homilii oraz materiały do rozważania.

NOTATNIK

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska