Nadchodzi Niebo!

Adwent to szczególny czas słuchania Słowa Bożego. Bracia Kapucyni z Warszawskiej Prowincji przygotowali internetowe rekolekcje pt. „Nadchodzi Niebo”. Codziennie rozważania pierwszych  czytań z liturgii, przygotowane przez różnych braci, będą dostępne na kanale „Projekt Kapucyński” na YouTube.

Oglądając zapowiedź tej serii filmów, zdziwiłam się pewną rzeczą. Oprócz tego, że bracia są specjalistami w głoszeniu i dbają o poprawność merytoryczną przekazywanych treści, to jeszcze dokładają wszelkich starań, by przekaz multimedialny był atrakcyjny dla każdego użytkownika Internetu, dzięki dobrej jakości audiowizualnej oraz ciekawej szacie graficznej. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej o projekcie, zadałam cztery różne pytania, czterem różnym braciom kapucynom. Posłuchajcie, co mają do powiedzenia o swoim dziele!

Maria Wachowicz: Bracie, skąd pomysł na „Projekt Kapucyński”? Dlaczego akurat Adwent jest czasem internetowego głoszenia przez braci kapucynów?
Br. Krzysztof Fabich OFMCap: „Projekt Kapucyński” do 2018 roku był wydawany jako rocznik. Znajdowały się w nim artykuły autorstwa braci z seminarium oraz naszej Prowincji. Z biegiem lat zobaczyliśmy, że w dobie, gdy Internet jest królującym medium, postanowiliśmy przenieść to dzieło na inny grunt. „Projekt Kapucyński”, który jest kanałem na YouTube oraz stroną na Facebooku skupia się wokół ewangelizacji oraz twórczości związanej z nią. W tamtym roku udało się po raz pierwszy zorganizować rekolekcje adwentowe. Wtedy to zamieniliśmy „Projekt Kapucyński” z rocznika na dzieło internetowe. Sama idea rekolekcji to głoszenie Słowa, które daje nam Kościół przez naszą wspólnotę. Rozsiani po całej Polsce i świecie możemy usłyszeć rozważania Braci i usłyszeć siebie. Jest to też pewna forma umacniania naszych więzi oraz wydobycie potencjału głoszenia, który jest w każdym z nas. W tym roku w przygotowaniu rekolekcji towarzyszy nam grupa medialna Golgoty Młodych. Jest to bardzo ważna i świetna pomoc profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się grafiką.

Można sobie zadać pytanie: Dlaczego akurat adwent? Jest to szczególny czas przygotowywania się na przyjście Jezusa. Czas, który poprzedza Święta Bożego Narodzenia. Święta, które są ważne i podnoszą nas na duchu, bo Bóg jest z nami. Dlatego też adwent, ponieważ wtedy zrodził się w nas pomysł przeniesienia projektu do Internetu. Mam nadzieję, że prowadzenie tych rekolekcji,  dzielenie się tym co Słowo robi i może robić we mnie, przynajmniej w adwencie stanie się tradycją.

Bracie, do czego szczególnie zaprasza nas Słowo Boże w tym czasie? Jaką treść niesie liturgia Słowa
podczas Adwentu?
br. Michał Baczkura OFMCap: Czas Adwentu bardzo mocno kojarzy mi się z prorokiem Izajaszem. Może dlatego, że bardzo często w tym czasie, słuchamy czytań z tejże księgi w Liturgii Słowa. Izajasz w bardzo barwny sposób, nawiązuje do rzeczywistości eschatologicznej, tej która jeszcze przed nami, a w której już teraz po części uczestniczymy. Konkretnie i obrazowo daje wskazówki jak postępować, by odszukać Pana pośród trudności jakie spotykają człowieka. Jak dobry przewodnik, nawigator Izajasz prowadzi i rozpala w słuchaczu, czytelniku Słowa, pragnienie dążenia do celu. Budzi wiarę i wytrwałość potrzebną na drodze zmagania się z sobą samym i daję nadzieję wejścia na szczyt, jakim jest zbawienie, dzięki Chrystusowi. Niech i naszym udziałem będzie ten ogień pragnienia przyjścia Pana i spotkania się z Nim w Słowie Bożym, oraz we wspólnocie Kościoła.

Bracie, skąd w bratu potrzeba głoszenia? Co bratu daje mówienie o Ewangelii, Jezusie, o miłości
Bożej?
br. Karol Palus OFMCap: Skąd we mnie potrzeba głoszenia? To bardzo dobrze postawione pytanie, ponieważ odnosi mnie od razu do Tego, Który wzbudził w moim sercu to pragnienie. Zrodziło się we mnie w momencie, kiedy doświadczyłem miłości Jezusa i tego, że On żyje. Przekonałem się, że Ewangelia to nie jest jakaś bajka, ale Słowo, które ma moc przemienić życie człowieka, który je przyjmie z wiarą. Jezus uwolnił mnie od grzechu i pozwolił mi zacząć od nowa. Wcześniej żyłem z dala od Niego, mimo że tradycyjnie byłem w każdą niedzielę w Kościele. Stało się to w 2010 roku i od tamtej pory pragnienie głoszenia mnie nie opuściło. Teraz kiedy głoszę jako kapłan to mam wrażenie, że ono rośnie we mnie jeszcze bardziej. Głoszenie Dobrej Nowiny o miłości Bożej objawionej w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym sprawia mi wielką radość i satysfakcję. Lubię to robić choć przyznaję, że wymaga to ode mnie również wiele wysiłku. Stanięcie przed ludźmi stresuje mnie, ale pragnienie głoszenia Ewangelii wygrywa za każdym razem tak, że nie uciekam.

Bracie, czy myślisz, że Internet to dobre narzędzie do Ewangelizacji? Czy daje on jakieś dodatkowe
korzyści niż głoszenie słowa w Kościele, na rekolekcjach, katechezie?
br. Sebastian Piasek OFMCap: Tak, uważam, że to dobre i konieczne miejsce, gdzie powinna być głoszona Dobra Nowina. Papież Benedykt XVI nazwał szeroko pojęte „Internety” kolejnym kontynentem do zewangelizowania. Korzyści z obecności w tym miejscu jest bardzo dużo m.in.: dotarcie do osób będących daleko od wiary, łatwy sposób znalezienia oczekiwanych treści, które potem są dużo dłużej dostępne dla odbiorcy, przekaz może być bardziej bezpośredni i niesformalizowany miejscem czy sytuacją. Jednak na pewno taka forma ma też swoje problemy, choćby takie jak brak kontaktu osobowego z odbiorcą, źle wykorzystana anonimowość czy często brak weryfikowalności, autentyczności podawanych treści. Ja osobiście jestem bardzo pozytywnie nastawiony do ewangelizacji dzięki mediom i internetowi, jednak jestem przeciwnikiem ograniczania się tylko do takiej rzeczywistości.

Rekolekcje „Nadchodzi niebo” to propozycja dla tych, którzy szukają codziennych inspiracji, by szczególnie formować swoje serce w czasie Adwentu. Więcej informacji znajduje się na stronie na
Facebooku „Projekt kapucyński” oraz na kanale YouTube o tej samej nazwie.

tekst: Maria Wachowicz

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska