Nadzieja powołania

Br. Kazimierz Synowczyk, wnikliwy badacz i propagator myśli i dzieła związanego z osobą bł. Honorata Koźmińskiego, przygotował do druku kolejną pozycję poświęconą refleksji nad dziedzictwem błogosławionego Kapucyna. Tym razem opracowanie zaproponowane przez o. Synowczyka dotyczy analizy cnoty nadziei w życiu i pismach bł. Honorata. Proponowane studium zostało podzielone na trzy rozdziały merytorycznie i metodologicznie spójne, napisane językiem żywym, łatwym w odbiorze, a co najważniejsze oddającym wiernie myśl studiowanego Autora.

Książkę możesz kupić TUTAJ

Podobnie jak we wcześniejszych pracach ojca Synowczyka, również aktualnie recenzowane studium, oprócz jasno i ciekawie przedstawionej treści, charakteryzuje się bogactwem wykorzystanego materiału źródłowego (źródła franciszkańskie, wiele pism ojca Honorata oraz nauczanie Kościoła). Książka została przygotowana bardzo starannie i należy podkreślić jasny oraz logicznie ułożony układ pracy, co stanowi duże ułatwienie w asymilacji bogactwa materiału zawartego w tym studium. Bardzo cenny jest także indeks osób umieszczony na samym jej końcu. Na uwagę zasługuje również podany w Aneksie szkic autorstwa Agnieszki Kruszyńskiej, dedykowany analizie języka Pism Ojca Honorata.
Autorowi należą się gratulacje i podziękowania, że kolejną pozycją ubogaca literaturę teologiczną w Polsce o tak cenne i ważne rozważania.

z recenzji wydawniczej br. Wiesława Blocka, profesora Antonianum w Rzymie

 

Photo by Jeffrey Czum from Pexels

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska