Nagroda dla Dzieła Pomocy św. o. Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie zostało laureatem pierwszego miejsca w kategorii „Organizacja działająca na terenie Archidiecezji Krakowskiej na rzecz pomocy dla potrzebujących”.

Br. Grzegorz Marszałkowski, dyrektor kapucyńskiej organizacji, wskazał na pięć grup, które jednoczy Dzieło Pomocy. Są to: ok. 2 tys. osób bezdomnych na terenie Krakowa, kilkanaście tysięcy dobrodziejów z całej Polski, ponad 200 wolontariuszy, ok. 40 świeckich pracowników i kilkunastu braci kapucynów. – To duża grupa ludzi, którzy sobie nawzajem pomagają i mają wrażliwość na człowieka, który znalazł się w trudnej sytuacji. Dla Pana Jezusa i Jego Kościoła ubodzy zawsze byli uprzywilejowaną, vipowską grupą. My też z miłością staramy się do tych osób podchodzić – mówił br. Grzegorz Marszałkowski.

– Obecność braci kapucynów pomaga nam realizować naszą misję w duchu ewangelicznym. To jest bardzo ważne, żeby na człowieka spojrzeć nie tylko w wymiarze materialnym i fizycznym, ale też duchowym. To jest kierunek, który naszym działaniom nadaje nasz patron – św. Ojciec Pio, który tak właśnie postrzegał pomoc każdemu człowiekowi – podkreślała Jolanta Kaczmarczyk. Zastępca dyrektora Dzieła Pomocy poinformowała, że nagroda finansowa zostanie przeznaczona na wsparcie programów mieszkaniowych prowadzonych przez organizację, czyli finansowanie pobytu osób bezdomnych w hostelach, mieszkaniach wspieranych i chronionych, gdzie podopieczni Dzieła pokonują życiowe trudności i w ten sposób dążą do pełnego powrotu do społeczeństwa.

Laureatów konkursu „Błogosławieni Miłosierni 2020” ogłoszono w czasie obchodów IV Światowego Dnia Ubogich. Zwycięzców wyłoniła kapituła w składzie: ks. Tomasz Stec – Wiceekonom Archidiecezji Krakowskiej, Zygmunt Berdychowski – Prezes Fundacji Forum Ekonomicznego w Krynicy, które ufundowało pulę nagród konkursu, s. Weronika Figas ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, ks. Grzegorz Wicher – zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Jakub Kwaśnik – kierownik Działu Pomocy Arcybractwa Miłosierdzia.

za: www.diecezja.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska