Nasz sposób życia

W dniach 24 lutego – 7 marca 2020 roku rzymski klasztor „Corporis Christi” na Gabatelli był miejscem spotkania Międzynarodowej Komisji ds. rewizji Konstytucji Zakonu Klarysek Kapucynek. Po, trwającym trzy lata, etapie przygotowawczym, który pozwolił siostrom na nowo przestudiować i zgłębić najważniejsze cechy naszego charyzmatu, przyszedł czas na pracę nad tekstem Konstytucji. Naszym celem jest rewizja dokumentu: uaktualnienie języka, weryfikacja odnośników do Źródeł oraz przejrzenie go pod kątem zgodności z aktualnym Magisterium, przede wszystkim z Konstytucją Apostolską „Vultum Dei quaerere” o żeńskim życiu kontemplacyjnym i związanymi z nią dokumentami wykonawczymi.

Komisję tworzy dziesięć sióstr, reprezentujących poszczególne Federacje (czy też, jak to jest w przypadku klasztorów polskich – Stowarzyszenie) oraz Bracia: Jose Angel Torres, Wikariusz Generalny, jako ekspert w zakresie prawa kanonicznego i Bernardo Molina, w zakresie duchowości franciszkańskiej. Taki skład Komisji pozwala nam coraz bardziej odkrywać piękno naszego charyzmatu, który ukazuje się „na dwu obliczach”: braci i sióstr, a także jest przeżywany w różnorodności kultur i języków.

Mamy świadomość, że niesiemy wielką odpowiedzialność, powierzoną nam z zaufaniem przez nasze Siostry. Polecamy naszą pracę modlitwie Braci!

M. Zuzanna Rejmak, Szczytno

Delegatka Stowarzyszenia klasztorów klarysek kapucynek Europy Centralnej

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska