Nie ustawaj!

Już wtedy wielokrotnie wydawało mi się, że podczas modlitwy otwierała mi się jakby droga, a następnie w jednej chwili nie widziałam już, gdzie jestem. Powoli zaczynałam rozumieć, że wszystko to, co się działo, moje niezrozumienie, wszystko to wynikało z faktu, że byłam niestała w odpowiadaniu na Boże wezwania i nie odpowiadałam na to, czego Pan chciał ode mnie.
św. Weronika Giuliani

Nie ustawaj!
Jak nie poddawać się w obranej drodze?

Być może w świecie coachingu, mów motywacyjnych, diet, nowych początków wciąż brakuje nam siły, czujemy się przytłoczeni, sfrustrowani, inni wydają się lepsi od nas, piękniejsi, zdolniejsi, bogatsi, a my jesteśmy coraz bardziej puści w środku.

Czy w tej wykreowanej rzeczywistości można znaleźć prawdziwy i głęboki sens podejmowania wysiłku, który przyniesie szczęście i pojednanie z sobą oraz innymi?

Odpowiedzią może być odnalezienie w sobie miejsca dla Boga, który przemawia w ciszy, w słabości, w ogołoceniu. Tylko On może wyprowadzać nas ze świata iluzji i stawiać w prawdzie, otulając miłością. Jego wierność nie zawodzi, ale może doprowadzić nas do pogłębienia naszego życia, które może być coraz bardziej spełnione, piękne i sensowne.

Zapraszamy na wielkopostne dni skupienia, podczas których, pochylając się na Słowem Bożym oraz szukając przykładu u mistyczki, świętej Weroniki Giuliani, spróbujemy odkryć sens naszej codziennej drogi, zmagań i przeżywanych trudności, szukając na niej obecności Boga, który jest wierny i obdarza miłością, i zaprasza również nas do odpowiedzi miłości i wierności Jemu. Będzie to czas milczenia i spotkania, które może przemienić życie.

Siostry Klaryski Kapucynki z Krakowa

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska