Nowa książka o. Andrzeja Derdziuka

Ukazała się nowa książka o. Andrzeja Derdziuka, kapucyna, profesora nauk teologicznych, autora ponad 20 książek i 300 artykułów, pracownika Katedry Teologii Moralnej Społecznej w Instytucie Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.

Najnowsza publikacja zatytułowana „Prawda, dobro, sumienie” to oryginalne spojrzenie na moralną kondycję współczesnego człowieka: „Obecnie następuje szybkie przewartościowanie niezmiennych dotąd zasad postępowania człowieka, który żyjąc w świecie całkowicie wytworzonym przez technologię, zatraca kontakt z naturą. Oznacza to nie tylko postępujący proces utraty wrażliwości na naturalne ukierunkowanie ku dobru, ale też powoduje powstawanie złudnego poczucia omnipotencji człowieka, który chce wszystko zmieniać według własnego mniemania. Rodzi się postawa autonomii człowieka, który staje się kreatorem swego jestestwa i chciałby zapomnieć o biologicznych i materialnych uwarunkowaniach swego losu. Powstaje paradoksalna sytuacja, w której człowiek, wyrzekając się transcendentnego myślenia i
odrzucając duchowe pierwiastki swego życia, nie tylko zanurza się w materialistycznym konsumpcjonizmie, ale też skłania się do nadmiernego spirytualizowania swego życia.” – zauważa autor we wprowadzeniu do publikacji.

Katolicka Agencja Informacyjna i Towarzystwo Naukowe KUL zapraszają na prezentację książki 6 listopada o godz. 12:00 w Centrum Medialnym KAI w Warszawie, Skwer. kard. S. Wyszyńskiego 9, I piętro. W spotkaniu wezmą udział autor o. Andrzej Derdziuk i ks. Tomasz Adamczyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, rozmowę poprowadzi red. Bogdan Rymanowski.

Zapraszamy!

Informacja dla prasy: zgłoszenia zawierające imię, nazwisko oraz nazwę redakcji, prosimy przesyłać na adres: centrummedialne@ekai.pl w terminie do 6 listopada (środa) do godz. 10.00.

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska