Nowa książka o bł. Anicecie

Na 2020 rok przypada 20 rocznica wyniesienia przez Jana Pawła II na ołtarze w chwale błogosławionych Męczenników II wojny światowej, pośród których są i bracia przynależący do Warszawskiej Prowincji Kapucynów: Anicet Kopliński, Fidelis Chojnacki, Florian Stępniak, Henryk Krzysztofik, Symforian Ducki. W związku z tym w języku niemieckim została wydana przez Wiesława Blocka i Leonharda Lehmanna książka zatytułowana: „Der selige Anicet Koplin. Ein deutscher Patriot und Priester im Lager von Auschwitz (Błogosławiony Anicet Koplin. Niemiecki patriota i kapłan w obozie w Auschwitz)”. Świadomie w tytule książki zrezygnowano z podkreślenia, że chodzi o brata kapucyna, podkreślając inny fakt, tzn., to iż Anicet był kapłanem katolickim i patriotą, i jako kapłan i jako patriota, nie zgadzając się z ideologią Hitlera zginął śmiercią męczeńską w Auschwitz. Nowością tej książki, liczącej niewiele bo 80 stron, jest także to, że po raz pierwszy w języku niemieckim ukazało się świadectwo jakie o o. Anicecie dał o. Jacek Dąbrowski w czasie procesu beatyfikacyjnego, kiedy dokładnie opisał przesłuchania przeprowadzone przez Gestapo jeszcze w Warszawie i potem dał bardzo wyczerpujący opis pobytu Aniceta i pozostałych braci kapucynów w obozie koncentracyjnym w Auschwitz.

br. Wiesław Block | Zobacz profil br. Wiesława w serwisie Academia

 

Okładka książki:

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska