Nowa książka o św. Franciszku

Jak uwielbiać Boga modlitwą? Odpowiedź na to pytanie będzie można odnaleźć w nowej książce br. Leonharda Lehmanna OFMCap, dla którego ekspertem w tej dziedzinie jest Święty Franciszek z Asyżu.

Książka “Franciszek z Asyżu. Gdy życie staje się modlitwą” ukazuje życiową drogę Franciszka Bernardone, stawiając przy tym następujące pytania: Jaką duchową drogę przebył on ze swoim Panem? Czy jego „bycie w drodze” odzwierciedliło się w sposobie modlitwy? Czy wspinanie się Franciszka na Alwernię wskazuje na jego wewnętrzne dążenie ku wyżynom życia duchowego?

Co sprawiło, że modlitwa św. Franciszka była tak niezwykle żywa? Modlitwa była częścią jego życia, a życie częścią modlitwy. Modlił się ciałem i duszą. Wdzięczna odpowiedź na słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i Bożych darach natury była dla niego tak istotnym zadaniem, że całe jego życie stało się uwielbieniem.

Z tego, co wyróżnia modlitwę św. Franciszka, wyłania się siedem dróg, które również dzisiaj mogą prowadzić nas do żywej modlitwy. Ponieważ Franciszek i Klara nie należą jedynie do przeszłości, mogą stanowić dla swych synów i córek źródło duchowej zachęty, mogą uczyć nas i inspirować do dziś.

Leonhard Lehmann OFMCap – urodził się w 1947 roku w Zell am Harmersbach (Baden-Wüttemberg, Niemcy), w 1967 roku przywdział kapucyński habit, studiował w Münster i Tybindze, w 1973 roku otrzymał święcenia kapłańskie, następnie przez trzy lata pełnił posługę duszpasterską w Oberhausen, po czym podjął dalsze studia na Papieskim Uniwersytecie Antonianum, które zakończył doktoratem z teologii duchowości w 1982 roku; wykładał w Wyższej Szkole Franciszkanów i Kapucynów w Münster, a od 1989 roku prowadzi działalność naukową i dydaktyczną w Instytucie duchowości Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie; jest autorem wielu książek, prac naukowych i popularyzatorskich z dziedziny franciszkanizmu.

Możliwość zakupienia książki w promocyjnej cenie znajdziemy w księgarni wydawnictwa SERAFIN:

Leonhard Lehmann OFMCap, “Franciszek z Asyżu. Gdy życie staje się modlitwą”

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska