Nowa misja w Sudanie Południowym

Kapucyni z Krakowa otworzyli misję w Sudanie Południowym

Bracia kapucyni z Krakowa od wielu lat są obecni w Afryce. Posługują jako misjonarze w Republice Centralnej Afryki, w Czadzie, w Gabonie i w Algierii. Lista nie jest jednak zamknięta. Kilka lat temu, jako próba odpowiedzi na potrzeby Kościoła, pojawiła się idea pójścia tam, gdzie Zakon nie był jeszcze obecny.

Wybór padł na najmłodsze państwo świata, targane ciągłymi wojnami i należące do najuboższych regionów świata: Sudan Południowy. W listopadzie 2019 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przyjechał z wizytą do Polski bp Stephen Nyodho Ador Majwok z Sudanu Południowego, z diecezji Malakal. Podczas swojej wizyty w naszym kraju odwiedził krakowskich kapucynów. Spotkanie z nim potwierdziło zasadność dokonanego wyboru i pozwoliło poznać bliżej problemy tego młodego Kościoła. Na jego zaproszenie dwóch braci udało się z krótką wizytą do jego diecezji, aby rozeznać możliwości założenia misji. Po przeprowadzeniu rekonesansu, Kapituła Prowincjalna Kapucynów w 2020 roku uchwaliła projekt nowej misji, a Minister Generalny Zakonu wyraził na nią zgodę. W następstwie tych decyzji 1 marca 2022 wyjechał do Sudanu Południowego pierwszy misjonarz kapucyński, brat Robert Wieczorek, który przez 25 lat posługiwał w Republice Środkowoafrykańskiej. Kilka dni temu dołączyli do niego kolejni bracia: Artur Ziarek, wieloletni misjonarz w Czadzie i Augustyn Chwałek, rozpoczynający doświadczenie misyjne. Na inaugurację działalności polskich kapucynów w Sudanie Południowym udali się wraz z nimi brat Marek Miszczyński, Minister Prowincjalny oraz brat Jerzy Steliga, sekretarz misji.

2 lutego 2023 roku, w święto Ofiarowania Pańskiego, została założona pierwsza wspólnota misyjna Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej w Benitu (diec. Malakal) w Sudanie Południowym. Ten ważny dla braci kapucynów moment zbiega się z pielgrzymką papieża Franciszka, który przybywa do Sudanu Południowego z przesłaniem pokoju i pojednania, bowiem mimo dominującej obecności chrześcijan, region ten ciągle nękany jest bratobójczymi wojnami. Bracia Kapucyni, synowie św. Franciszka, zgodnie z duchem Założyciela, chcą stać się narzędziami pokoju i nieść „miłość tam gdzie panuje nienawiść, jedność tam gdzie panuje rozłam, nadzieję tam gdzie panuje rozpacz”.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska