Nowa opatka w Ostrowie

Siostra Klara Widomska została nową opatką klasztoru sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim.

Dnia 19 maja 2020 w ostrowskim klasztorze pw. NMP Królowej Polski, odbyła się kapituła wyborów, której przewodniczył przełożony regularny, br. Łukasz Woźniak, minister prowincjalny kapucynów Prowincji Warszawskiej. Ojciec prowincjał wraz z braćmi Tomaszem Wrońskim i Krzysztofem Dudziakiem sprawował Mszę Świętą w intencji uproszenia światła Ducha Świętego na czas Kapituły. Następnie siostry przeszły do Kapitularza, gdzie Ojciec Prowincjał powitał Siostry i modlitwą rozpoczął Kapitułę Wyborów.

Opatką została wybrana S.M. Klara Widomska, wikarią –  S.M. Ausilia Gołębiowska i Radną – S.M. Leticja Haglauer.

W chórze zakonnym, wobec całej wspólnoty ojciec prowincjał uroczyście ogłosił wyniki wyborów, przekazując pieczęcie i klucze nowej opatce. Matka M. Klara złożyła wyznanie wiary, a wspólnota odpowiedziała śpiewem Magnificat. Następnie Prowincjał udzielił szczególnego błogosławieństwa i odmówił nad opatką modlitwę a siostry złożyły matce homagium wraz z życzeniami i gratulacjami, podchodząc także do nowej wikarii i radnej. Na zakończenie ojciec prowincjał udzielił całej wspólnocie uroczystego błogosławieństwa.

Dziś z radością siostry dziękują Bogu za ten czas doświadczenia mocy Ducha Świętego w jedności z braćmi i zawierzają Maryi, Królowej Zakonu Serafickiego swoją dalszą drogę otwierania się na Jego uświęcające działanie.

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska