Noworoczny „Głos Ojca Pio”

Wraz z początkiem Nowego Roku zachęcamy do lektury nowego numeru „Głosu Ojca Pio”. Przeczytamy w nim artykuły mówiące o tym, że nieodzownym warunkiem dojrzewania, nie tylko do świętości, jest pokora. Cnota, bez której człowiek stoi w miejscu lub schodzi na błędną drogę. W dziale poświęconym Ojcu Pio znajdziemy porady, jak ustrzec się fałszywej pokory i jak wystrzegać się grzechu pychy. 

Aby nabyć najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” wystarczy kliknąć poniżej:

„Człowiek dojrzewa w pokorze serca” – napisał Święty Antoni z Padwy. Te proste słowa niosą głęboką treść duchową. Nieodzownym warunkiem dojrzewania, nie tylko do świętości, jest pokora. Bez niej człowiek stoi w miejscu lub szybko schodzi na błędną drogę.

Najgroźniejszymi, najbardziej podstępnymi pokusami dla człowieka pragnącego czynić duchowe postępy są pycha i próżność. Często przestrzegał przed nimi Ojciec Pio. Jeśli człowiek postępujący w cnocie równocześnie karmi swą próżność, jeśli nie poszukuje dróg pokory czy nawet uniżenia, szybko może w ten czy inny sposób dać się zwieść temu, który w swej pysze zbuntował się przeciw Bogu.

Pokora to cnota najbardziej podstawowa. Tylko ona umożliwia autentyczny wzrost w pozostałych. Jej drogą szedł każdy święty: i Benedykt, i Franciszek, i Pio; podobnie święte kobiety: Klara, Teresa od Jezusa i Tereska od Dzieciątka Jezus.

Droga pokory to codzienna walka, codzienne obcinanie smokowi, któremu na imię próżność, kolejnej domagającej się pokarmu i nasycenia głowy, codzienne zapieranie się siebie, codzienne przyjmowanie krzyża. Można tą drogą iść, tylko wpatrując się Ukrzyżowanego i w Nim odkrywając prawdę o Bogu i o samym sobie. Pokora i prawda to siostry.

Okresem w życiu Ojca Pio, w którym w sposób szczególny musiał pokornie stanąć w prawdzie, był rok jego przesłuchań – 1921. Przed wysłannikiem Świętego Oficjum, biskupem Rossim, Ojciec Pio w doskonałym posłuszeństwie ujawnił prawdę o sobie i swych relacjach z Bogiem i ludźmi. Największe, skrywane w głębi duszy skarby Ojca Pio zostały wydobyte na światło dzienne i ujawnione – najpierw przed przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, a następnie wraz z publikacją książek „Przesłuchanie Ojca Pio. Odtajnione archiwa Watykanu” oraz „Ojciec Pio i Święte Oficjum” przed opinią publiczną. Pasjonująca lektura tych archiwalnych zapisów nie tylko odkrywa przed nami sekrety Ojca Pio, ale przede wszystkim uczy, że prawda domaga się pokory, a pokora prawdy, a także wskazuje, jak realizować obie we wszystkich okolicznościach życia.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska