Nowości wydawnicze Instytutu Historycznego

 

Prezentujemy nowości wydawnicze Instytutu Historycznego Kapucynów
na wiosnę 2020.

 

TYTUŁ – Ogrody Kapucynów

Carla Benocci, Dla każdego własny raj. Ogrody Kapucynów, Minimów, Jezuitów, Oratorianów, Kamedułów i Kartuzów w czasach nowożytnych (Bibliotheca seraphico-capuccina, 108), Roma 2020, 24 cm, 777 p. ill. ISBN 978-88-99702-15-1

„Pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą matkę ziemię, która nas żywi i chowa i wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami”: słynny fragment z Pieśni Słonecznej autorstwa św. Franciszka z Asyżu, podjęty w 2015 roku przez papieża Franciszka w Encyklice „Laudato si'” na temat opieki nad wspólnym domem, to wyraźna nić łącząca różne doświadczenia ogrodów i kwietników współczesnego świata, stanowiące skuteczną odpowiedź na potrzebę, która jest obecnie bardzo istotna i szeroko upowszechniona. W tym kontekście różne interpretacje oferowane przez takie zakony jak Kapucyni, Minimici, Jezuici, Oratorianie, Kameduli i Kartuzi, są często przykładami nie wystarczająco dobrze znanymi, które określają różne sposoby, zgodnie z ich Regułami, wszystkie godne poznania i inspiracji, w poszukiwaniu oczekiwanego raju. Nowa książka autorstwa Carli Benocci, znanej badaczki historii sztuki, ogrodów i architektury, oferuje bogatą dokumentację archiwalną i ikonograficzną ogrodów zakonników we wczesnym okresie nowożytnym.

 

 

TYTUŁ: Kaznodziejstwo franciszkańskie

Alessia Francone, Kaznodziejstwo łacińskie i w językach narodowych Bertolda z Ratyzbony (1210 ok. – 1272) (Bibliotheca seraphico-capuccina, 109). Roma 2020. 24 cm, 416 p. ill. ISBN 978-88-99702-16-8

Książka analizuje główne cechy formalne i tematyczne homiletyki łacińskiej i w językach narodowych franciszkanina Bertolda z Ratyzbony. Po wprowadzeniu historiograficznym, badany jest rezonans kaznodziejstwa Bertolda w świetle obszernej dokumentacji świadectw, w tym zeznań Salimbene’a de Adam i Rogera Bacona. Źródła te, czytane równolegle z wieloma przekazami oferowanymi przez korpus Bertolda, pozwalają prześledzić ogromną sławę kaznodziei i odtworzyć istotne cechy stylu emocjonalnego jego homiletyki. Na podstawie językowego i formalnego porównania niektórych tekstów z łacińskich kazań i ze zbiorów w języku średnio/wysoko-niemieckiego, w pracy podjęto próbę zbadania zarówno procesów adaptacyjnych, jak i selekcyjnych, jakim ulegały kazania Bertolda w trakcie transformacji językowej, a także mechanizmów obiegu i ponownego wykorzystania materiału homiletycznego. Wybór tekstów łacińskich i niemieckich umożliwia zbadanie modelu etycznego i społecznego zaproponowanego przez kaznodzieję. Na koniec przedstawiono transkrypcję dziewięciu niepublikowanych kazań łacińskich z rękopisów z Lipska oraz z tzw. „podwójnego kodeksu” z Freiburga w Szwajcarii.

Książka jest oparta na pracy doktorskiej autora, która otrzymała ex aequo nagrodę „Paul Sabatier” od Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Franciszkańskich (9 edycja, 2016).

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska