Nowy Minister Prowincjalny

30. Kapituła Prowincjalna Zwyczajna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej wybrała nowego ministra prowincjalnego. Został nim brat Marek Miszczyński.

Za nami pierwsze dwa Kapituły. W poniedziałek (28.09.2020 r.) w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył brat Tomasz Żak, minister prowincjalny, dziękowaliśmy za kończące się trzechlecie i prosiliśmy o Ducha Świętego na czas, który przed nami. Pierwsza sesja Kapituły miała charakter organizacyjny. Drugi dzień upłynął pod znakiem podsumowania ostatnich trzech lat życia naszej Prowincji.

W programie dnia nie zabrakło elementów duchowych: wspólnie celebrowana liturgia godzin, modlitwa myślna, konferencje i homilie brata Marka Króla, ojca duchowego Kapituły, Eucharystia oraz nabożeństwo do Ducha Świętego.

W wieczornej sesji wyborczej dokonaliśmy wyboru nowego ministra prowincjalnego, którym został brat Marek Miszczyński.

Ministrowi Prowincjalnemu życzymy światła Ducha Świętego oraz otwartości na wolę Pana Boga i na braci. Pamiętajmy o bracie Marku w naszej modlitwie!

Poniżej zdjęcia autorstwa brata Piotra Tokarza:

Dzień I
(28.09.2020 r.)

Dzień II
(29.09.2020 r.)

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska