Nowy misjonarz w Gruzji

Wspólnotę misjonarzy w Gruzji zasilił br. Marek Przeczewski, który do niedawna był gwardianem we Frascati, we Włoszech. Dom obecności Prowincji Warszawskiej na Kaukazie to placówka w Achalcyche, gdzie bracia pełnią posługę w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na wzgórzu Rabati. Chociaż sam przylot do Gruzji był 22 marca, to za początek misyjnej pracy br. Marka można przyjąć Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kiedy podczas wieczornego nabożeństwa, odprawianego w łączności z papieżem Franciszkiem – Aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi – został przedstawiony miejscowej wspólnocie wiernych przez wikariusza prowincjalnego, br. Tomasza Wrońskiego.

Br. Marek ma duże doświadczenie posługi w Zakonie, był prowincjałem, sekretarzem generalnym Zakonu, przez wiele lat pracował w Rzymie i we Frascati. Na razie pierwsze miesiące musi poświęcić intensywnej nauce języka gruzińskiego, ale jest pełen zapału i zaufania Bożej opatrzności. Polecamy go Waszej modlitwie.

Kapucyni przez dwa wieki pracowali w Gruzji, do czasu wypędzenia przez władze carskie w 1845. Bracia powrócili w 2013, w pierwszym okresie to byli Włosi a od 2019 roku odpowiedzialność za misję przejęła Prowincja Warszawska.

 

Br. Marek przed kościołem w Rabati, sanktuarium M.B. Różańcowej

Z proboszczem parafii w Arali, ks. Andrzejem, w tzw. Kaplicy „Jelenia”

Wspólnota braci w Achalcyche: br. Piotr Gudalewski, br. Marek Przeczewski i br. Piotr Strełko

Wieczorna panorama Tbilisi

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska