Nowy numer Głosu Ojca Pio

Jesienne wydanie „Głosu Ojca Pio” podejmuje temat działania, które prowadzi człowieka do wzrostu i umocnienia. Autorzy artykułów przypominają, że właśnie do tego stworzył go Bóg. Człowiek dzięki pracy i podjemowaniu wyzwań może się rozwijać i wzrastać w siłę. Ważne jest także przekraczanie własnych ograniczeń. Rozważania biblijne i naukowe uzupełniają świadectwa i wywiad. Przeczytamy wypowiedź emerytowanej pielęgniarki, której Pan Bóg dał siłę pokonania choroby nowotworowej, oraz opowieść o wychowywaniu młodego pokolenia w duchu umiłowania Boga i ojczyzny. Natomiast w dziale poświęconym Ojcu Pio znajdziemy świadectwo człowieka, który dzięki Ojcu Pio został kucharzem, chociaż nie umiał ugotować nawet jajka.

Pierwsze przykazanie Pana Boga dane człowiekowi po stworzeniu świata brzmi: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi” (Rdz 1,28). W drugim opisie stworzenia człowieka natomiast czytamy, że Bóg „umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15).

Pierwszym i podstawowym zadaniem człowieka jest więc działanie. Bóg stwarzając świat, powierzył mu – jako najdoskonalszemu stworzeniu – pieczę nad swym dziełem i jego rozwój. Nie może on jednak robić wszystkiego, co mu się tylko podoba. Każde ludzkie działanie niezgodne z wolą i zamysłem Boga, jako grzeszne, zamiast budować, będzie niszczyć: najpierw samego człowieka, a potem stworzony świat. Za sprawą grzechu praca stała się mozołem, a ziemia zaczęła rodzić cierń i oset.

Przykazanie Boga i Jego zamysł się jednak nie zmieniają. Co więcej, Bóg udziela swej siły i łaski słabemu, naznaczonemu upadkiem człowiekowi, który, współpracując dzięki temu z Bogiem, odbudowuje nie tylko świat, ale i siebie – rośnie w siłę.

Koniec wakacji i czas powrotu do szkoły czy miejsc pracy to dobry moment, by na nowo usłyszeć Boże wezwanie do aktywności i działania, a także rozwoju i wzrostu. Chrześcijanin nigdy nie może być pasywny. Chrystus mówi w Ewangelii: „Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam” (J 5, 17). Jako członki Ciała Chrystusa działajmy wraz z Nim i w Jego imię, pewni, że „zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 J 5,4).

Br. Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny

 

Aby nabyć najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” wystarczy kliknąć na poniższe logo wydawnictwa Serafin:

 

 

„Głos Ojca Pio” to magazyn religijny – wykraczający poza wąskie ramy pisma niszowego – skierowany do osób zainteresowanych duchowością św. Ojca Pio, otwarty i bliski życiu, formujący wiarę i zbliżający do tajemnicy Boga.

Od pierwszego numeru przybliża sylwetkę i duchowość Ojca Pio – jednego z najbardziej popularnych świętych dwudziestego wieku.

Pismo nie traci także z oczu problemów duchowych współczesnego człowieka i zmian zachodzących w Kościele. Stąd każdy numer otwiera temat przewodni, realizowany w atrakcyjnych formach dziennikarskich – wywiadach, ankietach i reportażach.

Na łamach „Głosu Ojca Pio” gościli m.in.: podróżnik Krzysztof Kamiński, s. Anna Bałchan, muzyk Adam Nowak, dziennikarz Krzysztof Ziemiec, pieśniarka Antonina Krzysztoń, duszpasterz małżeństw i rodzin Ksawery Knotz OFMCap, postać legenda Leon Knabit OSB, muzyk Jan Budziaszek, ewangelizator Marcin Zieliński.

Na stałe z pismem współpracują: psycholog Piotr Kwiatek OFMCap oraz bibliści: ks. prof. Tomasz Jelonek i ks. prof. Mariusz Rosik, Paweł Paszko OFMCap.

Specjalny dział w „Głosie Ojca Pio” stanowi polskie wydanie oficjalnego czasopisma Grup Modlitwy Ojca Pio „La Casa Sollievo Della Sofferenza”. Ukazują się w nim informacje z życia Grup Modlitwy w Polsce oraz materiały przydatne w prowadzeniu comiesięcznych spotkań formacyjnych.

„Głos Ojca Pio” posiada e-wydanie, którego dystrybutorem jest kiosk internetowy www.e-gazety.pl

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska