Nowy numer „Głosu Ojca Pio”

„Za Świętym Franciszkiem” – pod takim hasłem ukazał się nowy numer „Głosu Ojca Pio”. Pokazuje on, jak doświadczenie Biedaczyny z Asyżu inspiruje współczesnych ludzi do podążania ścieżką pokory i uwielbiania Boga w każdym człowieku i stworzeniu. Atutem tego wydania są świadectwa i rozmowy.

Również w dziale poświęconym Ojcu Pio opublikowany został artykuł, w którym jeden z jego współbraci z zakonu kapucynów wyjaśnia, jakim był on naśladowcą św. Franciszka.

Ponadto w numerze o nieszczęsnych ruchomych schodach, Świętej zapatrzonej w Zwierciadło Wieczności, a także o tym, że jeszcze nie czas na zazdrość.

Ojciec Pio był wiernym uczniem i naśladowcą Świętego Franciszka z Asyżu. Bezwzględnie przestrzegał jego Reguły i wskazań, żył duchem swego Zakonodawcy. Zarówno styl życia, jak i pisane przez niego listy emanowały Franciszkowym rozumieniem Ewangelii, zakochaniem się w Chrystusie ubogim, pokornym, ukrzyżowanym.

Święty Franciszek z Asyżu to pierwszy w historii Kościoła „udokumentowany” przypadek stygmatyka. Na dwa lata przed śmiercią na górze Alwerni, pogrążony w duchowej nocy, otrzymał od Pana znak, pieczęć Jego miłości. Podobnie jak później Ojciec Pio ukrywał swe stygmaty, a także ogromne cierpienie, o czym świadczy radosna „Pieśń słoneczna”, hymn uwielbienia Pana i pochwały Jego stworzeń, który napisał w ostatnich miesiącach życia. W centrum duchowości Franciszka stoi cierpiący Chrystus, obecny w każdym człowieku, szczególnie chorym, ubogim, odrzuconym, a także w każdym stworzeniu, które dzięki aktowi stwórczemu Boga staje się naszym bratem lub siostrą.

Franciszek pragnie być bratem ubogim i mniejszym – służącym każdemu i dzielącym się bezgranicznie wszelkim dobrem, jakie otrzymywał z rąk Najwyższego. Chce kochać jak Jezus, oddając swe życie dzień po dniu. Jest człowiekiem w całości zafascynowanym Chrystusem, którego osobiście spotkał na drodze swego życia.

Owocem życia Świętego Franciszka są trzy zakony: Zakon Braci Mniejszych – zgromadzenie męskie, z kapucynami (do których należał Ojciec Pio) jako jedną z jego gałęzi, Zakon Ubogich Sióstr Świętej Klary – wspólnota kontemplacyjnych mniszek klauzurowych oraz Franciszkański Zakon Świeckich – skupiający osoby żyjące w świecie i pragnące naśladować Świętego Franciszka. To ogromna rzesza sióstr i braci, których liczba od ośmiuset lat nieustannie szybko rośnie.

Nie sposób na kilkudziesięciu stronach wyczerpać temat duchowego bogactwa Świętego Franciszka i jego naśladowców. Zapraszam Cię więc, drogi Czytelniku, do odetchnięcia duchem franciszkańskim dzięki kilkunastu osobom, głównie franciszkanom świeckim, które zgodziły się podzielić swoim świadectwem i słowem. W kalejdoskopie franciszkańskich barw i odblasków nie zabraknie oczywiście miejsca dla Ojca Pio, oddanego syna Świętego Franciszka.

Maciej Zinkiewicz OFMCap, redaktor naczelny

 

Aby nabyć najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” wystarczy kliknąć na poniższe logo wydawnictwa Serafin:

 

 

„Głos Ojca Pio” to magazyn religijny – wykraczający poza wąskie ramy pisma niszowego – skierowany do osób zainteresowanych duchowością św. Ojca Pio, otwarty i bliski życiu, formujący wiarę i zbliżający do tajemnicy Boga.

Od pierwszego numeru przybliża sylwetkę i duchowość Ojca Pio – jednego z najbardziej popularnych świętych dwudziestego wieku.

Pismo nie traci także z oczu problemów duchowych współczesnego człowieka i zmian zachodzących w Kościele. Stąd każdy numer otwiera temat przewodni, realizowany w atrakcyjnych formach dziennikarskich – wywiadach, ankietach i reportażach.

Na łamach „Głosu Ojca Pio” gościli m.in.: podróżnik Krzysztof Kamiński, s. Anna Bałchan, muzyk Adam Nowak, dziennikarz Krzysztof Ziemiec, pieśniarka Antonina Krzysztoń, duszpasterz małżeństw i rodzin Ksawery Knotz OFMCap, postać legenda Leon Knabit OSB, muzyk Jan Budziaszek, ewangelizator Marcin Zieliński.

Na stałe z pismem współpracują: psycholog Piotr Kwiatek OFMCap oraz bibliści: ks. prof. Tomasz Jelonek i ks. prof. Mariusz Rosik, Paweł Paszko OFMCap.

Specjalny dział w „Głosie Ojca Pio” stanowi polskie wydanie oficjalnego czasopisma Grup Modlitwy Ojca Pio „La Casa Sollievo Della Sofferenza”. Ukazują się w nim informacje z życia Grup Modlitwy w Polsce oraz materiały przydatne w prowadzeniu comiesięcznych spotkań formacyjnych.

„Głos Ojca Pio” posiada e-wydanie, którego dystrybutorem jest kiosk internetowy www.e-gazety.pl

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska