Nowy numer Głosu Ojca Pio

Czy Europa jest jeszcze kontynentem katolickim? Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy nowego numeru „Głosu Ojca Pio”. Wyjaśniają oni, jak rozpoznawać znaki czasu i dlaczego nastąpił demontaż mitu Europy, a także jak można przezwyciężyć trudności dręczące dzisiejszy Kościół. Natomiast w dziale poświęconym Ojcu Pio opublikowany został artykuł przedstawiający historię jego pojedynków z demonami. Ponadto w numerze o modlitwie na trudne czasy, królewskiej biesiadzie pod kapliczką, świętych przyjaciółkach i błogosławieństwie fundamentalizmu.

Europa – bezdroża wiary?

Jaka przyszłość czeka Kościół w Europie? Czy na Starym Lądzie wybuchnie jeszcze młodość wiary i na nowo rozbłyśnie światło Ewangelii? Coraz więcej osób zadaje sobie pytania o to, co będzie za dwadzieścia, za pięćdziesiąt lat… Jaka jest nasza kondycja dziś? Dokąd zmierzamy? Czy podejmowane działania są wystarczające? Jak przekazać wiarę młodemu pokoleniu?

Nie tak dawno w Częstochowie odbyło się spotkanie wszystkich prowincjałów kapucyńskich z Europy. Zebrali się oni, by się modlić, rozeznawać, rozmawiać – w perspektywie szybkiego kurczenia się kapucyńskiej obecności w Europie, przede wszystkim zachodniej. Zebrali się u Matki Bożej, w polskiej Kanie, aby słuchać Jezusa z gotowością uczynienia wszystkiego, co On powie, i modlić się o cud przemiany naszej trudnej sytuacji w najwyborniejsze wino.

Patrząc na kościelne statystyki, a jeszcze bardziej na tendencje zmian, jakie one wyrażają, można stracić pogodę ducha, a nawet popaść w poważne przygnębienie… Ale czy jest to postawa dzieci Bożych? Czy nie właśnie dzięki przeżywaniu wiary z radością i entuzjazmem możemy „zarazić” nią innych?

Zastanawiając się nad sytuacją Kościoła w Europie, chyba często popadamy dziś w rodzaj pewnej „herezji”, która powstała w początkach ery nowożytnej. Ogłoszono wtedy, że świat, wszystkie zjawiska, a także człowieka należy tak rozumieć i interpretować, jakby Bóg nie istniał. Dziś podobny sposób myślenia próbuje się przenieść do dyskusji o Kościele. Mówi się o nim dużo, nawet zaskakująco dużo jak na nasze zlaicyzowane czasy, ale w taki sposób, jakby Bóg nie istniał, jakby Chrystus nie zmartwychwstał, jakby to nie był Kościół Boga. Obserwujemy ogromne spłaszczenie perspektywy w debacie publicznej i sprowadzenie Kościoła jedynie do płaszczyzny socjologicznej, ludzkiej. A przecież Kościół to Kościół Chrystusa, Jego ciało, Lud Boga.

To prawda, że dziś wstrząsają nim poważne trudności, kryzysy – wewnętrzne i zewnętrzne. Jesteśmy na zakręcie dziejów, a świat przechodzi kolejną ze swych rewolucji, która pozostaje nie bez wpływu na życie wspólnot ludzi wierzących. Ale kotwicą naszej nadziei jest i zawsze pozostanie Chrystus – Ten, który został niemal sam na krzyżu, a w świat wysłał garstkę swych uczniów, by głosili Dobrą Nowinę.

Młodość Ewangelii na Starym Lądzie można przeżyć – osobiście i wspólnotowo, kościelnie – jeżeli przylgniemy do Jezusa i pozwolimy Mu, by nas oczyścił, rozpalił, uświęcił. Dzień zmartwychwstania wciąż jest możliwy, wciąż się wydarza – jak w życiu Ojca Pio – kiedy z wiarą pójdziemy za Jezusem krzyżową drogą, mając wzrok i serce zwrócone tylko ku Niemu.

Br. Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny

 

Aby nabyć najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” wystarczy kliknąć na poniższe logo wydawnictwa Serafin:

 

 

„Głos Ojca Pio” to magazyn religijny – wykraczający poza wąskie ramy pisma niszowego – skierowany do osób zainteresowanych duchowością św. Ojca Pio, otwarty i bliski życiu, formujący wiarę i zbliżający do tajemnicy Boga.

Od pierwszego numeru przybliża sylwetkę i duchowość Ojca Pio – jednego z najbardziej popularnych świętych dwudziestego wieku.

Pismo nie traci także z oczu problemów duchowych współczesnego człowieka i zmian zachodzących w Kościele. Stąd każdy numer otwiera temat przewodni, realizowany w atrakcyjnych formach dziennikarskich – wywiadach, ankietach i reportażach.

Na łamach „Głosu Ojca Pio” gościli m.in.: podróżnik Krzysztof Kamiński, s. Anna Bałchan, muzyk Adam Nowak, dziennikarz Krzysztof Ziemiec, pieśniarka Antonina Krzysztoń, duszpasterz małżeństw i rodzin Ksawery Knotz OFMCap, postać legenda Leon Knabit OSB, muzyk Jan Budziaszek, ewangelizator Marcin Zieliński.

Na stałe z pismem współpracują: psycholog Piotr Kwiatek OFMCap oraz bibliści: ks. prof. Tomasz Jelonek i ks. prof. Mariusz Rosik, Paweł Paszko OFMCap.

Specjalny dział w „Głosie Ojca Pio” stanowi polskie wydanie oficjalnego czasopisma Grup Modlitwy Ojca Pio „La Casa Sollievo Della Sofferenza”. Ukazują się w nim informacje z życia Grup Modlitwy w Polsce oraz materiały przydatne w prowadzeniu comiesięcznych spotkań formacyjnych.

„Głos Ojca Pio” posiada e-wydanie, którego dystrybutorem jest kiosk internetowy www.e-gazety.pl

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska