Nowy numer „Głosu Ojca Pio”

Nawróceni

 

Lubimy poznawać losy osób, które przeszły przez piekło, aby potem wręcz dotknąć nieba. Nieraz w ich trudach i zmaganiach widzimy podobieństwo do historii osobistych lub rodzinnych… Któż z nas nie cierpiał i nie płakał w samotności, a potem doświadczył odradzającej siły pozwalającej rzucić wyzwanie przygnębiającej rzeczywistości i przeżyć przemianę?

 

Historie życia wielu osób byłyby nie do wyjaśnienia, gdyby nie przyjąć, że musiała prowadzić je Nadprzyrodzona Siła. Człowiek tak często doświadcza własnej kruchości i ułomności – fizycznej i moralnej – choć zdolny jest także do nadzwyczajnych aktów, wielkich czynów, ponadludzkiej wewnętrznej przemiany. Kto ma oczy pełne światła, dostrzeże w tych wydarzeniach żywego i działającego Boga. On przychodzi ze swoją mocą do naszych słabości – wtedy dzieją się sprawy największe.

 

Bóg jest wielki, wszechmogący i wielkich rzeczy chce w naszym życiu dokonać. A największą z nich jest przemiana grzesznika w świętego, czyli – po prostu – nawrócenie!

 

Czytając historie nawróconych, mówiące o nadzwyczajnym Bożym działaniu, chcemy i my takiej łaski doświadczać, pragniemy tą samą drogą, co przemienieni miłosierdziem, pójść. Jest ona niełatwa, ale wspaniała, wymaga codziennego zawierzenia w największych trudnościach, dzięki czemu pozwala oglądać wszechmoc Odwiecznego. Tą drogą poszedł Ojciec Pio, wpatrzony w przykład św. Franciszka i innych świętych, wspierany pomocą Anioła Stróża. Dziś jest nasz czas, czas naszej drogi, wędrówki, zmierzania do portu wiary, choć fale są przeciwne…

 

Czy dane mi będzie oglądać żywego i działającego Boga we własnym życiu? Czy tego Boga zobaczą we mnie inni? Wszystko zależy od tego, gdzie skieruję swe serce, czyjego słowa posłucham, czy otworzę się na światło i moc z nieba. Bóg daje nam czas łaski dziś, teraz, obecnie! Ale czy w tym roku, bardziej niż w przeszłości, będziemy świętować Wielkanoc przemienieni, nawróceni, odziani w białe szaty na godach Baranka?

 

Niechaj ten numer „Głosu Ojca Pio” wskaże nam drogi do zanurzenia się w nieskończonym Miłosierdziu!

 

Br. Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny

 

„Głos Ojca Pio” dostępny na stronie E-SERAFIN.PL

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska