Nowy numer Głosu Ojca Pio

Najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” zachęca do powierzenia swojego życia kierownikowi duchowemu. Aby poznać, na czym polega rozeznawanie, warto przeczytać artykuł zatytułowany „Widzieć świat oczami Boga” oraz wywiad ze świeckim kierownikiem duchowym.

W dziale poświęconym Ojcu Pio polecamy natomiast artykuł o jego wyjątkowym prowadzeniu ludzi do Boga pt. „Terapeuta dusz” oraz świadectwo „Ojciec Pio zaprowadził mnie do spowiedzi”.

Ponadto w numerze przeczytamy historię kapłana w imperium zła, wywiad z założycielkami wspólnoty modlitewnej „Loreto”, artykuł o anatomii narzekania, a także felieton „Niby ork, a jednak elf”. Nowością jest cykl „W świecie Biblii – o ludziach, przyrodzie i życiu codziennym”, w którym prezentowane będą ciekawostki biblijne. Pierwszy artykuł mówi o miodzie.

To wyjątkowe wydanie „Głosu Ojca Pio” powstało z okazji 20-lecia istnienia czasopisma.

 

Abba, powiedz mi słowo!

Zaczynamy nowy rok i wiele jest w nas dobrych postanowień. Jedni pragną rzucić palenie, inni kupują karnet na siłownię, jeszcze inni chcą zrobić coś dobrego dla innych. Wszyscy chcemy, by nowy rok był lepszy i byśmy lepsi stawali się sami.

Wiemy jednak dobrze, jak szybko zazwyczaj rezygnujemy z postanowień podejmowanych w Nowy Rok. Wiemy, jak trudno piękne deklaracje przełożyć na życie. Może zabieramy się do ich realizacji od złej strony?

Mistrzowie życia duchowego powiadają, że u podstaw naszego działania powinno leżeć słuchanie Boga, dziecięce zasłuchanie się w Jego słowo. Bóg mówi do nas. On jest Emmanuelem, Bogiem z nami. Jest obecny w każdej chwili naszego życia i przemawia do nas nieustannie. Chce nas prowadzić. Obdarzać swą mocą i miłością.

W starożytnym chrześcijańskim Egipcie osoby postanawiające zmienić swoje życie udawały się na pustynię, by prosić żyjących tam ascetów, eremitów o radę. Abba, powiedz mi słowo – tak zazwyczaj rozpoczynała się ich rozmowa. Mnich, jeśli otrzymywał jakieś słowo od Pana, przekazywał je uczniowi, by ten mógł skuteczniej uniknąć grożących niebezpieczeństw i ćwiczyć się w cnocie, wzrastać w pokorze i miłości.

W życiu Ojca Pio działo się coś bardzo podobnego. Przybywali do niego ludzie z całego świata, by prosić o słowo i radę. Wiele osób prosiło go o kierownictwo duchowe i otrzymywali od niego słowo zmieniające ich życie. Możemy śmiało powiedzieć, że całe życie Stygmatyka to wymowne świadectwo skuteczności i mocy kierownictwa duchowego.

Nim kolejny raz podejmiemy nowe postanowienia, albo przynajmniej zanim je porzucimy, zastanówmy się, czy pierwszym z nich nie powinna być decyzja, by doświadczoną w życiu duchowym i w wewnętrznych zmaganiach osobę poprosić o kierownictwo czy towarzyszenie duchowe. Kierownik duchowy to ogromny skarb, jaki pragnie ofiarować nam Bóg. Przez niego będzie do nas przemawiał, doda nam otuchy, napełni siłą, pomoże rozeznać swoje drogi.

Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny

 

Aby nabyć najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” wystarczy kliknąć na poniższe logo wydawnictwa Serafin:

 

 

„Głos Ojca Pio” to magazyn religijny – wykraczający poza wąskie ramy pisma niszowego – skierowany do osób zainteresowanych duchowością św. Ojca Pio, otwarty i bliski życiu, formujący wiarę i zbliżający do tajemnicy Boga.

Od pierwszego numeru przybliża sylwetkę i duchowość Ojca Pio – jednego z najbardziej popularnych świętych dwudziestego wieku.

Pismo nie traci także z oczu problemów duchowych współczesnego człowieka i zmian zachodzących w Kościele. Stąd każdy numer otwiera temat przewodni, realizowany w atrakcyjnych formach dziennikarskich – wywiadach, ankietach i reportażach.

Na łamach „Głosu Ojca Pio” gościli m.in.: podróżnik Krzysztof Kamiński, s. Anna Bałchan, muzyk Adam Nowak, dziennikarz Krzysztof Ziemiec, pieśniarka Antonina Krzysztoń, duszpasterz małżeństw i rodzin Ksawery Knotz OFMCap, postać legenda Leon Knabit OSB, muzyk Jan Budziaszek, ewangelizator Marcin Zieliński.

Na stałe z pismem współpracują: psycholog Piotr Kwiatek OFMCap oraz bibliści: ks. prof. Tomasz Jelonek i ks. prof. Mariusz Rosik, Paweł Paszko OFMCap.

Specjalny dział w „Głosie Ojca Pio” stanowi polskie wydanie oficjalnego czasopisma Grup Modlitwy Ojca Pio „La Casa Sollievo Della Sofferenza”. Ukazują się w nim informacje z życia Grup Modlitwy w Polsce oraz materiały przydatne w prowadzeniu comiesięcznych spotkań formacyjnych.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska