Nowy numer „Głosu Ojca Pio”

Tym razem „Głos Ojca Pio” podejmuje problem odejścia człowieka od Pana Boga i od Kościoła. Autorzy zastanawiają się, jakie są tego przyczyny? Co stoi za podjęciem takiej decyzji?

Temat numeru otwiera wywiad z bratem zakonnym, Dariuszem Ciszkiem, który opowiada historię swojego życia: odejście z zakonu, ślub i małżeństwo, i znowu powrót do zakonu. W kolejnym wywiadzie wieloletni duszpasterz młodzieży, Adam Gęstwa OFMCap, stara się przybliżyć sposób oddziaływania Kościoła na młodych ludzi. Mówi, że oni muszą podejmować decyzje w wolności, bez przymusu, a duszpasterz powinien być dla nich jedynie jak latarnia morska – wskazywać kierunek. Ponadto w bloku tematycznym przeczytamy o odejściach i powrotach w Biblii oraz w małżeństwie.

W dziale poświęconym Ojcu Pio znajduje się duży materiał o relacji łączącej go z Emmanuelem Brunatto, synem duchowym i żarliwym obrońcą w czasach kar nakładanych przez Kościół na Ojca Pio. Emmanuele Brunatto to postać niejednoznaczna i kontrowersyjna.

W numerze przeczytamy też kolejny artykuł z cyklu „Jak dzieci”, historię alkoholika pozostającego pod opieką Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, a także felieton o ultra-nawracaniu.

Okres świąteczny to czas, kiedy mocniej niż zwykle odczuwamy nieobecność najbliższych. Szczególnie gdy zasiadamy do wigilijnego stołu, każde puste miejsce boli i zaprasza do refleksji… W święta tak mocno pragniemy być wszyscy razem, blisko siebie. Słowo „dom” nabiera w te dni jeszcze głębszego znaczenia.

Podobne uczucia mogą towarzyszyć nam również przy stole eucharystycznym, w domu Bożym, w kościele. Iluż tam brakuje osób! Może także tych bardzo bliskich naszemu sercu. Jak wiele osób odeszło, gdzieś się zagubiło na drogach życia… Odejścia i powroty wpisane są w pewien sposób w naturę naszego ludzkiego życia. Każdy z nas jest przecież grzesznikiem, w ten czy inny sposób każdy z nas odszedł od Boga, a może i nadal odchodzi. Od ludzkiego grzechu i nieposłuszeństwa potężniejsza jest jednak miłość Boża! Bóg zawsze widzi w nas swe ukochane dzieci i czeka jak pełen miłosierdzia ojciec. Pragnie nas przytulić, wziąć w ramiona. Ale szanuje też naszą wolność, nie przyspiesza wydarzeń, daje czas.

Powroty mogą być tak różne, jak różne są odejścia i ich motywy. Odejścia niekiedy to całkowite zerwania, innym razem tylko chwilowe kryzysy. Dotyczą one życia małżeńskiego, kapłańskiego, zakonnego, relacji z Bogiem ale i procesu dojrzewania. Odejścia ranią serce, nieraz dotykają bardzo głęboko. Jakże wielka jest jednak później radość z powrotu, szczęście płynące z pozytywnego rozwiązania kryzysu!

Czas między odejściem a powrotem to okres modlitwy, czuwania, poszukiwań, refleksji, nadziei. Nadzieja złożona w Bogu nie zawodzi. On jest Panem miejsca i czasu, miłosiernym Ojcem, Dobrym Pasterzem, Alfą i Omegą. W Nim cała nasza ufność.

Maciej Zinkiewicz OFMCap

redaktor naczelny

Aby nabyć najnowszy numer „Głosu Ojca Pio” kliknij na poniższy obrazek:

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska