Nowy Zarząd Kustodii Ukrainy i Rosji

Dzisiaj, 1 maja 2019 roku, na Kapitule Kustodii Ukrainy i Rosji został wybrany nowy zarząd:

Kustosz: br. Piotr Błażej Suska (wybrany 30 kwietnia na drugą kadencję)
1 radny: br. Adam Wróbel
2 radny: br. Sergiej Kippa

Niech Pan błogosławi braciom, prowadzi i darzy pokojem!

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska