O ochronę Stworzenia

W Kościele trwa dzień Modlitwy o ochronę Stworzenia, który rozpoczyna 'Czas dla Stworzenia’ – ekumeniczną inicjatywę, która ma na celu wezwanie chrześcijan wszelkich wyznań do podjęcia aktywnej odpowiedzialności za ochronę środowiska. W liście biskupów Europy na ten czas czytamy: „Deklarujemy nasze zaangażowanie w stworzenie, które Bóg nam powierzył. Każda wspólnota chrześcijańska jest powołana do umacniania się i wzrastania we własnej misji poprzez konkretne działania i dobre uczynki inspirowane własną duchową tradycją. Dlatego też zachęcamy chrześcijan i każdą osobę dobrej woli do wykazania się własną odpowiedzialnością za stworzenie, do podejmowania konkretnych i mądrych działań, aby postępować jak dobrzy zarządcy oraz walczyć z nierównością poprzez ochronę różnorodności biologicznej”.

'Czas dla Stworzenia’ zakończy się w uroczystość świętego ojca Franciszka – 4 października.

Warszawscy kapucyni wraz z przyjaciółmi, odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka, włączają się w tę inicjatywę. 3 października na Miodowej odbędzie się „Oratorium o Stworzeniu” – koncert utworów-opowieści powstałych na bazie biografii świętego Franciszka.

Teksty napisała Basia Derlak i wraz z Sebastianem Wielądkiem muzykę. Razem tworzą duet Apokryfy. W projekcie wystąpią również Joanna Zawłocka i Włodek 'Paprodziad’ Dembowski. Koncert poprzedzą dwa dni rekolekcji opartych na papieskim przesłaniu z encykliki „Laudato si”. Wygłoszą je franciszkanin Kordian Szwarc, kapucyn Szymon Janowski i Joanna Mieszkowicz z fundacji Aeris Futuro.

Wszystkie spotkania będą się odbywać w kościele kapucynów w Warszawie, ul. Miodowa 13, o godz. 20:00

>>Dołącz do wydarzenia na Facebooku 

Trwa również zbiórka funduszy na organizację i rejestrację wydarzenia, które możesz wesprzeć tutaj:

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska