O zrzucaniu zbroi

Zakładamy różne zbroje, żeby izolować się od innych, żeby się ukryć…

Święty Franciszek był człowiekiem, który zrzucił zbroję – uczy nas bliskości, a nas zaprasza do drogi, na której będziemy wolni!

Słowo brata Łukasza, ministra prowincjalnego, na uroczystość świętego Ojca Franciszka:

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska