Objęcie w posiadanie diakoni kardynalskiej

 

W niedzielę rano 13 czerwca 2021 r. kardynał br. Raniero Cantalamessa OFMCap objął w posiadanie bazylikę Sant’Apollinare alle Terme w Rzymie; daty ceremonii były wcześniej parokrotnie ustalane, a następnie odwoływane z powodu pandemii.

Obrzęd rozpoczął się odczytaniem Bulli papieskiej skierowanej br. Raniero, datowanej na 28 listopada 2020 r., w której powierzono nowo mianowanemu kardynałowi-diakonowi bazylikę S. Apollinare alle Terme. Następnie rozpoczęła się Eucharystia za zamkniętymi drzwiami, w pięknej Bazylice, gdzie zgromadziła się grupka wiernych reprezentujących wielu, którzy chcieliby w niej uczestniczyć. W przestrzeni prezbiterium, zebrało się jak w uścisku, kilku kapłanów i kilkunastu braci kapucynów z Kurii Generalnej, przede wszystkim Minister Generalny br. Roberto Genuin i Minister Prowincjalny Prowincji Marche br. Sergio Lorenzini (z prowincji br. Raniero).

Liturgii Eucharystycznej towarzyszył mistrz ceremonii ks. Lubomir Welnit jak również asystowali jej młodzi studenci i klerycy Prałatury Opus Dei, którym powierzono opiekę duszpasterską nad Bazyliką.

 

 

Siła ziarna

W homilii kaznodzieja Domu Papieskiego ujawnił głębię, szczególne zadanie tych, którzy przewodniczą celebracji. Wychodząc od proklamowanej właśnie Ewangelii, podkreślił podstawową prawdę ewangelicznego przepowiadania: Słowo ma wewnętrzną siłę, która motywuje do szybkiego i zaskakującego rozwoju pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej w całym basenie Morza Śródziemnego; siła ta nie wyczerpuje się, ale jest zawsze ukryta w Słowie i przynosi owoce niezależnie od siewcy.

 

Pokusa pochodząca z poza

Każde drzewo rozpoznaje się po owocach, które może wydać; natomiast chrześcijaństwo jest rozumiane od swoich korzeni, to znaczy od Chrystusa, na którym jest zbudowane; owoce, nawet najbardziej godne podziwu, wyrażone w życiu świętych lub męczenników, nie wnoszą nic do doskonałości wzoru, jakim jest Chrystus. Wręcz przeciwnie, powracającą pokusą patrzenia na Kościół jest pokusa, by nie brać pod uwagę korzenia, nie brać pod uwagę Chrystusa, Syna Bożego, ale patrzeć tylko na historyczne i często najgorsze rysy Kościoła, a na nich to często osoby z zewnątrz skupiają uwagę. Jest to pokusa dla tych, którzy chcą włączyć Chrystusa w szerszą panoramę religijną, w której nie jest On już całą historią, ale częścią większego wszechświata, sprowadzając Chrystusa do jednego z wielkich słów, które wybrzmiały w historii ludzkości, a nie „Słowo” czyli, Syn Boży, który przyszedł na ten świat.

 

Gołąb

Słowo zasiane przez Chrystusa, powierzone grupie rybaków i prostych ludzi, przeszło przez wieki i naznaczyło dzieje człowieka dzięki działaniu Ducha Świętego i dotarło do nas. Brat Raniero stał się sługą Słowa, niestrudzenie zasiewając je wszędzie z mądrością, mając świadomość, że bohaterem, który je ożywia jest Duch Święty. O tym chciał przypomnieć sobie i innym nowy kardynał, wybierając wizerunek gołębicy i motto „Veni Creator Spiritus” dla herbu swego kardynalstwa, eksponowanego odtąd na fasadzie bazyliki Sant’Apollinare.

 

Dziękuję Ci!

Święto dziękczynienia to uczucie, które przenikało wszystkich uczestników i było powtarzane kilka razy tego ranka. Ostatnim słowem dziękczynienia było to, które wyraził rektor bazyliki ks. Antonio Rodriguez de Rivera, w imieniu własnym oraz w imieniu całej prałatury Opus Dei, mówiąc, że jest ona bardzo zaszczycona i wdzięczna Ojcu Świętemu za powierzenie tej bazyliki br. Raniero.

Już po zakończeniu liturii w Bazylice miał miejsce letni poczęstunek na przyległym dziedzińcu Uniwersytetu Santa Croce, w elegancko przygotowanym bufecie.

 

Zdjęcia

Wideo

 

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska