Obłóczyny i pierwsze śluby

Dnia 7 września pięciu kapucyńskich postulantów rozpoczęło swój roczny nowicjat w Nowym Mieście nad Pilicą: Piotr Pastewski, Rafał Różański, Tomasz Ćwirzeń, Łukasz Padzik, Władysław Tashtsimirau. Bracia zostali przyobleczeni w szatę, która jest szczególnym znakiem świętości poprzednich zakonnych pokoleń. Br. Piotr Owczarz, magister nowicjatu, podczas ceremonii wskazał na postawę bł. Honorata oraz św. o. Pio. Podstawą rozważania skierowanego do braci było zdanie św. Pawła: „Wielkim zyskiem jest pobożność” (1 Tm 6, 6). Duch Święty jest dawcą autentycznej pobożności. Wyraża się ona nie tylko w aktach modlitwy, ale postawą całego życia. Magister wskazał na trzy codzienne miejsca, w którym pobożność nowicjuszy będzie wzrastać i się umacniać: chór zakonny, Eucharystia oraz cela. Po skończonym nabożeństwie nowicjusze, razem ze „starszakami”, tradycyjnie pobiegli do figurki Matki Bożej w naszym ogrodzie.

Następnego dnia, 8 września, dwóch braci nowicjuszy złożyło swoją pierwszą profesję zakonną: Marcin Pogorzelski i Andrzej Sójka. Po rocznym pobycie w Sędziszowie Małopolskim, wspólnym nowicjacie obu prowincji polskich, bracia przyjechali do Sanktuarium bł. Honorata w Nowym Mieście nad Pilicą. Uroczystości przewodniczył i śluby przyjął br. Piotr Stasiński, radny generalny naszego zakonu. W homilii poruszył kilka wątków dotyczących osoby Maryi, Jej narodzenia, roli w prowadzeniu człowieka do Jezusa oraz modlitwy uwielbienia. Wskazał również na główny cel życia zakonnego odwołując się do pierwszych słów profesji: „Na chwałę i cześć Przenajświętszej Trójcy”. Po Mszy świętej dalsze wspólne świętowanie miało miejsce w refektarzu i ogrodzie klasztornym.

Nowicjuszom oraz neoprofesom niech Pan błogosławi i udziela pokoju!

[rl_gallery id="7752"]

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska