Odpust NMP Anielskiej z Porcjunkuli

2 sierpnia, w uroczystość odpustową Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli, za nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła franciszkańskiego lub parafialnego można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust NMP Anielskiej z Porcjunkuli, wyproszony przez św. Franciszka z Asyżu, potwierdził papież Benedykt XV w dokumencie Constat apprime 16 kwietnia 1921 roku.

Przebaczenie to z pewnością główna droga, którą trzeba pójść, aby osiągnąć miejsce w niebie. A trudno jest przebaczyć. Jakże wiele nas to kosztuje, by przebaczyć innym. Pomyślmy o tym. A tu w Porcjunkuli wszystko mówi o przebaczeniu! Jakże wielki dar uczynił nam Pan ucząc nas przebaczania, albo przynajmniej woli przebaczenia, abyśmy mogli namacalnie dotknąć miłosierdzia Ojca! Przed chwilą usłyszeliśmy przypowieść, przez którą Jezus uczy nas przebaczać (por. Mt 18, 21-35). Dlaczego powinniśmy przebaczyć komuś, kto nas skrzywdził? Ponieważ nam samym jako pierwszym przebaczono i to nieskończenie więcej. Wśród nas nie ma nikogo, komu nie przebaczono. Niech każdy z nas pomyśli tych złych rzeczach, które uczyniliśmy, a które Pan nam przebaczył.

Papież Franciszek
Porcjunkula, 4 sierpnia 2016 roku

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska