Order dla br. Jarosława Babika

11 października 2022 roku, Ambasador Zakonu Maltańskiego w Bułgarii Ursula Hofter Zuccoli wręczyła br. Jarosławowi Babikowi, proboszczowi konkatedry „Św. Józefa” w Sofii order „Pro piis meritis pro Merito Melitensi” (pol. Order Zasługi Zakonu Maltańskiego).

Wydarzenie to miało miejsce podczas przyjęcia zorganizowanego przez Ambasadę, a uczestniczyli w nim: bp Hristo Proikov, przewodniczący Konferencji Episkopatu Bułgarii, bp Strahil Kavalenov – biskup diecezji nikopolskiej i bp Rumen Stanev, biskup pomocniczy diecezji sofisko-płowdiwskiej, jak również przedstawiciele prezydenta, posłowie, wielu dyplomatów i dziennikarzy.

Odznaczenie, przeznaczone wyłącznie dla duchownych, zostało przyznane br. Jarosławowi ze względu na jego zasługi w działalności charytatywnej, którą realizował we współpracy z Ambasadą Zakonu Maltańskiego w Sofii. Wraz z Braćmi Kapucynami, Ambasada już trzeci rok rozprowadza paczki żywnościowe dla osób ubogich, samotnych i potrzebujących. Zimą 2021-2022 rozdano około 1500 opakowań żywności.

 

Bracia Kapucyni z Sofii

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska