Oświadczenie Zarządu DPOP

 

Oświadczenie Zarządu Dzieła Pomocy św. Ojca Pio z dnia 28 czerwca 2019r. 

 

W związku z licznymi wypowiedziami i publikacjami dotyczącymi osób bezdomnych w Krakowie, które pojawiły się:

  • po ogłoszeniu projektu uchwały „Jedzenie za pracę”, przedstawionego na obradach Rady Miasta Krakowa
  • oraz po przedstawieniu planów zorganizowania w dniu 10 lipca darmowego poczęstunku dla osób bezdomnych „Zupa w Radzie” w restauracji radcowskiej działającej w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa,

uznaliśmy za stosowne przekazać swoje stanowisko w toczącej się dyskusji społecznej.

W Dziele Pomocy św. Ojca Pio od 15 lat staramy się jak najlepiej, na miarę swoich możliwości, wspierać osoby doświadczające bezdomności. W Krakowie działają nasze dwa Centra Pomocy, w których udzielamy doraźnego i specjalistycznego wsparcia osobom bezdomnym. Prowadzimy również 8 mieszkań, w których osoby i rodziny bezdomne przygotowywane są do samodzielnego zamieszkania. Każdego roku z naszego wsparcia korzysta około 2 tys. osób bez domu. Nasza pomoc odbywa się w pełnym poszanowaniu godności drugiego człowieka: w szacunku, prawdzie i zrozumieniu. Pragniemy, aby każda osoba, która przychodzi do nas po pomoc poprawiła swoją sytuację i miała szansę na zamieszkanie „pod dachem”.

Nie możemy zaakceptować złożonych w ostatnim czasie przez krakowskich radnych propozycji zmian dotyczących organizacji pomocy na rzecz osób bez domu w Krakowie. Jest w nas pełna niezgoda na podejmowane działania oraz pojawiające się w dyskursie głosy, których celem jest uprzedmiotowienie osób bez domu, odebranie im godności oraz budowanie relacji z nimi w oparciu o agresywne metody siłowe.

Jako organizacja pozarządowa wyrażamy duży niepokój w związku z pojawieniem się prób zmian legislacyjnych związanych z systemem pomocy osobom bezdomnym w Krakowie. Dzieją się one bez jakichkolwiek konsultacji merytorycznych i dyskusji z organizacjami działającymi w obszarze pomocy osobom bez domu, co jest podważaniem zasad funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Pragniemy, aby wszystkie krakowskie organizacje i instytucje, którym nie obojętny jest los człowieka bezdomnego, miały szansę na udział w dyskusji o tym, jak najlepiej organizować pomoc osobom potrzebującym. Jako Dzieło Pomocy deklarujemy swoją otwartość i chęć aktywnego udziału w rozmowach oraz mamy nadzieję na szybkie powstanie tego typu „przestrzeni” do konstruktywnej wymiany doświadczeń, planowania i realizacji wspólnie wytyczonych zadań.

Naszym zdaniem jedynie otwarta, merytoryczna i oparta na wzajemnym szacunku współpraca organizacji pozarządowych  i instytucji publicznych jest właściwą drogą do budowania efektu synergii działań, które podejmujemy na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności.

Mamy nadzieję, że całe lokalne środowisko osób, organizacji i instytucji działających w obszarze niwelowania zjawiska bezdomności, mając na celu dobro wspólne wszystkich mieszkańców Krakowa, przyczyni się do poprawy systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności mieszkającym w naszym mieście.

Za: dzielopomocy.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska