Papież odwiedził Sofię

Ojciec Święty jest już w Bułgarii. W pierwszym dniu swojej pielgrzymki odwiedził stolicę kraju – Sofię. Na lotnisku został przywitany przez premiera – Boiko Borisov, następnie spotkał się z prezydentem  – Rumenem Radevem. Bardzo ważnym wydarzeniem pierwszego dnia papieskiej podróży było spotkanie z patriarchą Neofitem i synodem lokalnej Cerkwi. Po wizycie w pałacu Synodu Bułgarskiej Cerkwii Prawosławnej Papież Franciszek udał się na chwilę modlitwy do katedry patriarchalnej św. Aleksandra Newskiego.

Po wyjściu z katedry, gdy Papież  udawał się na miejsce przygotowane do odmówienia modlitwy Regina coeli, Ojciec Święty Franciszek spotkał się z ludźmi zgromadzonymi przed soborem. Wśród nich byli kapucyni posługujący w Bułgarii oraz goście z Polski. Papież zamienił kilka słów z braćmi oraz Ministrem Prowincjalnym – br. Tomaszem Żakiem.

Bardzo ważnym dla lokalnego Kościoła była uroczysta Eucharystia celebrowana przez Papieża na placu Kniazia Aleksandra I. Warto zauważyć ogromny wkład braci z sofijskiej parafii św. Józefa w przygotowanie uroczystości. Od wielu miesięcy bracia Marcin Grec – delegat Delegatury w Bułgarii oraz Jarosław Babik – proboszcz czuwali nad organizacją wydarzenia. Dodatkowo brat Grzegorz Skrzela posługiwał Papieżowi jako diakon.

Wizyta Papieża w Bułgarii potrwa do wtorku, dlatego otoczmy Ojca Świętego oraz Jego pielgrzymkę szczególną troską modlitewną.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska