Pierwsi męczennicy franciszkańscy

 

W tym roku obchodzimy szczególną rocznicę: 800 lat męczeństwa pierwszych braci franciszkanów.

Święci: Berardo, Ottone, Pietro, Accursio i Adiuto, zwani także protomartiri, byli pierwszymi męczennikami zakonu franciszkańskiego, zamęczonymi w Maroko 16 stycznia 1220 r.

Berardo, Pietro, Ottone – kapłani oraz świeccy Adiuto i Accursio, pochodzący z miejscowości położonych w pobliżu miasta Terni, byli jednymi z pierwszych, którzy przyjęli życie braci mniejszych, i jako pierwsi zostali posłani przez św. Franciszka z Asyżu na misje.

Najpierw udali się do Sewilli w Hiszpanii, gdzie zaczęli głosić wiarę Chrystusa w meczetach. Tutaj zostali pobici, wzięci do niewoli i postawieni przed sułtanem Muhammadem al-Nasirem zwanym Miramolino. Później zostali przewiezieni do Maroka z rozkazem, aby tam już nie głosić wiary w imieniu Chrystusa.

Mimo tego zakazu nadal głosili Ewangelię i dlatego zostali ponownie uwięzieni. Po kilkakrotnym biczowaniu zostali ścięci. Było to 16 stycznia 1220 roku.

Święty Franciszek, ogłaszając męczeństwo swoich braci, zawołał: „Teraz mogę śmiało powiedzieć, że mam pięciu braci mniejszych”. Ciała zostały przeniesione do Coimbry w Portugalii. Właśnie w tym kontekście Antoni z Padwy, który przebywał w Coimbrze i który wydaje się, że wcześniej znał męczenników podczas ich podróży do Portugalii do Maroka, rozpoznał swoje powołanie do wstąpienia do zakonu franciszkańskiego. (Wikipedia.it)

Właśnie z tej okazji chcemy udostępnić braciom zdjęcia wzbogacające naszą bazę cyfrową – Capuchin Creative Commons.

Zdjęcia przedstawiają obraz Piero Casentiniego, Maryja ze świętymi Antonim, Klarą i Franciszkiem oraz pierwsi męczennicy franciszkańscy podczas adoracji krzyża (rok 2012), obraz ten znajduje się w klasztorze Ss. Annunziata w Terni we Włoszech.

Inny obraz, dzieło tego samego malarza Piero Casentiniego, zachowany w kościele Świętego Antoniego w Terni, gdzie również znajdują się relikwie świętych.

Chcemy podziękować Pietro Messa OFM, który pozyskał dla nas ten materiał, udostępniając nam fotografie.

Aby pobrać zdjęcia, kliknij link

Capuchin Creative Commons (CCC) to inicjatywa skierowana do braci prowadzących strony internetowe i wydających magazyny parafialne i zakonne. CCC to przestrzeń dyskowa na Google Drive, gdzie znajduje się zbiór legalnych materiałów graficznych w wysokiej rozdzielczości, udostępnionych bezpłatnie naszym braciom. Zbiór jest cały czas uaktualniany i powiększany. Materiały są dostępne bez konieczności logowania czy rejestracji, wystarczy kliknąć na wskazany link Capucin Creative Commons. Zapraszamy do korzystania.

Artykuł i zdjęcia za: ofmcap.org

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska