Pierwsze śluby zakonne

Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy… 5 braci Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej dnia 12 września 2020 r. złożyło swoją pierwszą profesję zakonną. Bracia: Michał Petryk, Piotr Wójtowicz, Andrii Letsyn, Marek Kłusek i Marcin Kołodziej ślubowali żyć przez rok w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Swoje śluby bracia złożyli na ręce brata Tomasza Żaka, ministra prowincjalnego. W uroczystości, która odbywała się w klasztorze w Sędziszowie Małopolskim brali udział rodzice i najbliższa rodzina braci neoprofesów oraz współbracia z Prowincji Krakowskiej.

Pierwsza profesja kończy roczny nowicjat, podczas którego bracia są prowadzeni do doświadczenia i stopniowego przyswojenia sobie ducha wspólnoty braterskiej, zapoznając się z ideałami życia zakonnego i pogłębiając franciszkańsko-kapucyńską duchowość i charyzmat.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska