Pierwsze śluby w huku strzelaniny

Kapucyni Warszawskiej Prowincji są obecni w Gabonie od prawie 20 lat. Obecność ta owocuje już powoli lokalnymi powołaniami. Pierwszym Gabończykiem, który złożył śluby zakonne jest br. Gloire Roméo.  14 lipca, po ukończeniu nowicjatu w Bambui (Kamerun). Pierwszą profesję złożył kolejny Gabończyk – br. Émile Guelor Malanda.

Uroczystość odbyła się w bardzo niebezpiecznych okolicznościach. Misjonarz br. Piotr Wrotniak tak relacjonuje te wydarzenia: „W czasie mszy, podczas której bracia nowicjusze złożyli swoje śluby, byliśmy świadkami strzelaniny między wojskiem a separatystami, zaraz obok kaplicy klasztornej. W czasie „Ojcze nasz”, bracia chylili głowy, żeby nie dostać. Ale wszystko jak dotąd odbywa się dobrze”. Kamerun od ponad roku jest areną starć pomiędzy wojskiem a separatystami, którzy domagają się utworzenia anglojęzycznego państwa – Ambazonii. W Kamerunie przeważa ludność francuskojęzyczna, anglojęzyczni Kameruńczycy twierdzą, że są marginalizowani – to napięcie doprowadziło do konfliktu, który przybiera coraz ostrzejsze formy.

Stąd życzenia pokoju i dobra, które przesyłamy neoprofesowi br. Émile, w tym kontekście brzmią bardzo szczególnie.

Prosimy o modlitwę o nowe gabońskie powołania i potrzebne łaski dla naszych misjonarzy!

[rl_gallery id=”4165″]

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska