Pierwsze śluby

Dziś wszystkich polskich katolików połączyły obchody święta Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym roku dzięki akcji „Polska pod Krzyżem” wybrzmiało ono z jeszcze większą siłą. Również dziś wspólnota Zakonu oraz Prowincji Krakowskiej Kapucynów otrzymała wielki powód do radości.

Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy, za nasz Zakon i wszystkich jego braci, za braci Łukasza i Pawła, składających dziś swą pierwszą profesję zakonną… Tymi słowami br. Tomasz Żak, Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej, rozpoczął uroczystą Eucharystię podczas której dwaj bracia: Łukasz Domaracki i Paweł Husakivskyj złożyli pierwszą profesję zakonną. Kapucyńska duchowość zakorzeniona jest głęboko w kontemplacji wywyższenia  Syna Bożego na Golgocie. Do uwielbienia wielkiej pokory Boga objawiającej się podczas wydarzeń z Kalwarii zaproszony jest każdy chrześcijanin. Krzyż nie jest zarezerwowany tylko dla księży i zakonników, ani nawet tylko dla chrześcijan – dla nich jest przywilejem, odznaczeniem. Ale krzyż jest i pozostanie wyzwaniem dla wszystkich, czy tego chcą czy nie chcą. A co on oznacza? Gdy mówimy o krzyżu, to nie chodzi ani o grzech, ani o cierpienie, ale o Jezusa Chrystusa i naśladowanie Go… – tymi słowami br. Tomasz zwrócił się podczas homilii do zebranych braci, rodzin neoprofesów oraz pozostałych gości.

Kształt krzyża posiada również habit kapucyński. Ten wyjątkowy znak poświęcenia się na wyłączną służbę Bogu, 12 września bieżącego roku przyjęło dziewięciu braci. Tegoroczne obłóczyny (zmiana świeckiego stroju na zakonny) rozpoczęły wspólny nowicjat obu kapucyńskich Prowincji.

Niech dobry Bóg błogosławi neoprofesom oraz braciom, którzy poprzez nowicjat przygotowują się do złożenia pierwszej profesji zakonnej.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska