Podsumowanie kapituły

W dniach 29 kwietnia – 3 maja 2019 roku w Starokonstantynowie na Ukrainie obradowała Kapituła Kustodii Ukrainy i Rosji. Prezentujemy relację z każdego dnia tego niezwykłego wydarzenia.

 

Dzień I

Kapituła Kustodii Ukrainy i Rosji rozpoczęła się uroczystą Eucharystią o godzinie 18.00 w kapucyńskim kościele w Starym Konstantynowie. Po niej miały miejsce pierwsze obrady.

Brat Tomasz Żak – Minister Prowincjalny a także przewodniczący Kapituły – przywitał wszystkich 36 braci Kustodii oraz brata Tomasza Protasiewicza – ojca duchownego Kapituły i gościa spotkania – brata Piotra Stasińskiego, radnego generalnego.

Po złożeniu przysięgi, zatwierdzeniu urzędników Kapituły oraz porządku obrad i innych sprawach proceduralnych pierwsza sesja dobiegła końca.

 

Dzień II

Drugi dzień naszej Kapituły rozpoczął się od skupienia i refleksji. Po jutrzni i śniadaniu bracia kapitulni zebrali się w kościele, aby wysłuchać konferencji brata Tomasza Protasiewicza. Po niej była okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi. W południe celebrowana była Eucharystia, której przewodniczył brat Tomasz Żak wraz z braćmi Piotrem Stasińskim i Tomaszem Protasiewiczem.

W popołudniowej sesji kapitulni wysłuchali sprawozdania kustosza –  brata Błażeja Suski – z minionego trzechlecia.

Podczas sesji wieczornej miały miejsce wybory nowego kustosza. Po krótkim wstępie i przypomnieniu zasad głosowania bracia przystąpili do wyboru. W pierwszym głosowaniu wybrany został na drugie trzechlecie brat Błażej Suska.

 

Dzień III

Kolejny dzień Kapituły był niejako kontynuacją wczorajszego wieczoru. Po Jutrzni i śniadaniu kapitulni przystąpili do wyboru radnych.

Po przeprowadzeniu stosownych głosowań pierwszym radnym został brat Adam Wróbel, natomiast urząd drugiego radnego powierzono bratu Sergijowi Kippie.

Podczas sesji popołudniowej obradowano nad statutami Kustodii.

Tego dnia Mszy świętej przewodniczył brat Paweł Lasocki, który w niedzielę świętował XXV rocznicę święceń prezbieteratu.

 

Dzień IV

Czwarty dzień Kapituły został poświęcony na rozpatrywanie różnych wniosków zgłoszonych przez braci i wspólnoty braterskie. Wokół pomysłów i projektów rozgorzała dyskusja. Niektóre wybiegały bardzo mocno w przyszłość inne dotyczyły codziennego życia i duszpasterstwa.

Na zakończenie dnia głos zabrał brat Błażej Suska – Kustosz, później brat Piotr Stasiński – Radny Generalny, a po nim brat Tomasz Żak – Minister Prowincjalny. Po tych wystąpieniach bracia wyrazili wolę zakończenia kapituły, które dokonało się podczas Eucharystii celebrowanej o poranku następnego dnia.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska