Podwójny jubileusz

1 lutego 2019 roku w Nowej Soli, nasz współbrat Jeremiasz Truś OFMCap świętował podwójny jubileusz 90 lat życia oraz 60 lat życia zakonnego. Zachęcamy do zapoznania się z krótką historią naszego czcigodnego jubilata.

Brat Jeremiasz Truś – urodził się 1 lutego 1929 roku w miejscowości Kobyle (woj. Małopolskie). Na Chrzcie świętym, który przyjął 16 lutego 1929 w parafii pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Starym Wiśniczu otrzymał imię Ignacy. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej i po zakończeniu II Wojny Światowej wyjechał w 1945 roku do Gdańska, gdzie pracował w Biurze Odbudowy Portu oraz w Zarządzie Miasta.  Później uzupełniał wykształcenie w Niższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Księży Pallotynów w Chełmnie, które ukończył zdaniem matury. W latach pięćdziesiątych mieszkał w Legnicy. W tym czasie pracował jako asystent pocztowy.

30 sierpnia 1958 roku rozpoczął nowicjat w Sędziszowie Młp. pod kierunkiem magistra nowicjatu br. Zygmunta Nestorowskiego. 31 sierpnia 1959 roku złożył, na ręce ministra prowincjalnego br. Alojzego Wojnara, pierwszą profesję zakonną. Po zakończeniu formacji nowicjackiej rozpoczął pobyt w klasztorze krakowskim i formację ponowicjacką oraz studia teologiczne w Studium Filozoficzno-Teologicznym OO. Kapucynów w Krakowie.

1 września 1962 roku złożył, na ręce ministra prowincjalnego o. Alojzego Wojnara, wieczystą profesję zakonną. 9 marca 1963 roku przyjął święcenia prezbiteratu przez posługę biskupa pomocniczego Juliana Groblickiego w kościele Kapucynów pw. Zwiastowania NMP w Krakowie.

Po przyjęciu święceń posługiwał duszpastersko we Wrocławiu, Gdańsku i Pile. 31 lipca 1971 roku został skierowany do Bytomia, gdzie uczył katechezy oraz opiekował się przyparafialnymi wspólnotami. 27 sierpnia 1973 roku został nominowany na wikariuszea bytomskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża, a kilka dni później Minister Prowincjalny powierzył mu odpowiedzialną funkcję gwardiana tamtejszej braterskiej wspólnoty. Miesiąc później otrzymał również nominację na administratora parafii.

Decyzją przełożonych został skierowany w lipcu 1979 roku do Wałcza, gzie posługiwał jako wikary braterskiej wspólnoty (od 1985 roku), duszpasterz oraz katecheta. Dalsza droga jego kapłańskiej posługi wiodła przez Piłę, Wołczyn, Kielce i ponownie Piłę. We wszystkich tych miejscach ofiarnie i bez wytchnienia poświęcał się pracy duszpasterskiej oraz posłudze spowiedniczej dla duchownych.

1 lipca 2002 roku został skierowany do Nowej Soli, gdzie po dziś dzień ile tylko sił starczy, oddaje się posłudze duszpasterskiej oraz służy braterskiej wspólnocie poprzez swoje bardzo bogate doświadczenia życiowe.

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska