Pogrzeb śp. Brata Piotra Nowaka

Nowak-Piotr_2019

19 kwietnia 2019 roku
w Wielki Piątek

w wieku 48 lat, 28 roku życia zakonnego i 22 kapłaństwa
odszedł do Pana

 

BR. PIOTR NOWAK
Prezbiter Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych:

 

Środa, 24 kwietnia 2019

w Kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, (ul. Orla 11, 78-600 Wałcz)

godz 18.00 –  Msza Święta pożegnalna

 

Czwartek, 25 kwietnia 2019

w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie (Pl. Konstytucji 3-go Maja 2, 38-400 Krosno)

godz. 12.30 – Różaniec w intencji Zmarłego

godz. 13.00 – Msza Święta pogrzebowa, a po niej uroczyste przejście w kondukcie pogrzebowym na krośnieński cmentarz, na którym złożymy ciało naszego współbrata w grobowcu zakonnym

Brat Piotr Nowak urodził się 24 marca 1971 roku w Brzozowie. 30 lipca 1990 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i po odbyciu dwumiesięcznego postulatu, 21 września 1990 roku, rozpoczął nowicjat. 21 września 1991 roku złożył na ręce br. Józefa Mizery – Ministra Prowincjalnego – pierwszą profesję zakonną.

Dalszą formację zakonną oraz przygotowanie do przyjęcia sakramentu święceń kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w Krakowie. 19 marca 1996 ówczesny Minister Prowincjalny – br. Ryszard Modelski – przyjął jego profesję wieczystą, natomiast święcenia prezbiteratu otrzymał 18 maja 1997 roku, przez posługę biskupa Józefa Michalika w kościele Kapucynów w Krośnie.

Tuż po święceniach został posłany do nowej obecności kapucyńskiej w Kielcach, gdzie wraz ze współbraćmi troszczył się o różne sprawy remontowe, materialne i duchowe. 1 lipca 1998 roku trafił do Stalowej Woli gdzie pełnił obowiązki: wikarego domu i parafii, katechety, moderatora Oazy, opiekuna Odnowy w Duchu Świętym, Kręgu Rodzin, Róż Różańcowych, kawiarenki „Przystań” i zespołu muzycznego oraz spowiednika sióstr zakonnych. Po czterech latach został przeniesiony w lipcu 2002 roku do Wałcza, gdzie posługiwał jako katecheta, asystent Akcji Katolickiej, opiekun kandydatów do bierzmowania oraz duszpasterz wspólnoty neokatechumenalnej.

1 lipca 2006 roku został skierowany do Gdańska, natomiast 1 lipca 2009 roku powierzono mu odpowiedzialną funkcję gwardiana tamtejszej wspólnoty braterskiej. Podczas pobytu w Gdańsku był asystentem duchowym FZŚ przy kościele pw. św. Jakuba Ap. i asystentem duchowym Regionu Gdańskiego FZŚ, wizytatorem nauki religii w Archidiecezji Gdańskiej, kapelanem Strażaków przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Podczas swojej posługi przełożonego ofiarnie oddawał się pracom remontowym w kościele św. Jakuba, który odrestaurował i nadał mu niepowtarzalny urok.

1 lipca 2014 roku został skierowany do wspólnoty braterskiej w Wałczu, gdzie posługiwał jako duszpasterz. Dla swojej kapłańskiej posługi nigdy nie szczędził sił i zdrowia, dlatego siostra śmierć zastała go w wałeckim szpitalu 19 kwietnia 2019 roku.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska