Posłani, aby się dzielić

W niedzielę 20 lutego 2022 r. w klasztorze kapucyńskim w Stalowej Woli miała miejsce uroczysta Msza Posłania Warsztatów Modlitwy i Życie (WMŻ), koncelebrowana przez braci kapucynów odpowiedzialnych za zakorzenienie się tego dzieła ewangelizacyjnego w Polsce – br. Augustyna Chwałka i br. Roberta Rabkę. Jest to Msza św. kończąca czas przygotowywania się do funkcji Prowadzącego Warsztaty Modlitwy i Życia. Podczas niej kandydaci otrzymują uroczyście podręczniki do prowadzenia warsztatów oraz zostają przyjęci do grona prowadzących je. We Mszy uczestniczyli goście z zagranicy: koordynatorka światowa WMŻ Lorena Rodríguez Mediavilla z Hiszpanii, koordynatorka europejska Mercedes Rodríguez Aréválo z Hiszpanii oraz członek koordynacji krajowej Francesco Bissoli z Italii, którzy specjalnie przylecieli na to wydarzenie. Jest to wydarzenie historyczne, ponieważ pierwsza grupa sześciu osób świeckich w Polsce otrzymała prawo do prowadzenia Warsztatów Modlitwy i Życia. Po dwurocznym przygotowaniu w Szkole Przygotowania dla Przyszłych Prowadzących WMŻ, poprowadzonej przez br. Roberta Rabkę, pomimo wielu trudności spowodowanych przez pandemię, zakończona została ich formacja początkowa. Kandydaci w tym czasie wykazali się niezwykłą wiarą i siłą pokonywania przeciwności wynikłych w trakcie przygotowania, tworząc między sobą atmosferę rodzinną.

Po uroczystej Mszy św. miało miejsce spotkanie przedstawicieli ekipy międzynarodowej WMŻ z nowymi Prowadzącymi i z braćmi odpowiedzialnymi za WMŻ w Polsce. Po wspólnej modlitwie nastąpiło dzielenie się uczestników spotkania na temat roli modlitwy w ich życiu oraz jak warsztaty pomagają im we wzrastaniu w wierze. Całość zakończyła się wspólnym obiadem z braćmi w kapucyńskim refektarzu.

br. Robert Rabka OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska