Posłuchaj o świętym Józefie

Zbliżając się do uroczystości św. Józefa, która przypada 19 marca, zachęcamy do duchowej lektury materiałów poświęconych temu świętemu

W zeszłym roku, w grudniu, papież Franciszek ogłosił Rok Świętego Józefa i z tej okazji opublikował list pod tytułem “Patris corde” – Ojcowskim sercem. List ten, przybliżający postać świętego Józefa, obecnie jest dostępny również w wersji audio. Tekst można odsłuchać klikając na wskazany link:

“Patris corde”- Ojcowskim sercem – Papież Franciszek 

Chętnych, pragnących bardziej pogłębić znajomość treści o życiu opiekuna Zbawiciela informujemy, że można to zrobić odsłuchując Adhortację Apostolską Świętego Jana Pawła II z 1989 r. pod tytułem „Redemptoris custos” – Opiekun Zbawiciela.

Redemptoris custos – cz. 1

Redemptoris custos – cz. 2

W tym okresie Wielkiego Postu chcielibyśmy również zachęcić do pochylenia się nad tajemnicą sakramentu pokuty i pojednania. Pomocą w tym może służyć lektura audio tekstu Świętego Jana Pawła II z Adhortacji Apostolskiej “Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. Dokument ten w sposób szeroki i całościowy omawia, czym jest sakrament pokuty i pojednania.

Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. cz. 1

“Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. cz. 2

“Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. cz. 3

“Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. cz. 4

“Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. cz. 5

“Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. cz. 6

“Reconciliatio et paenitentia” – Pokuta i pojednanie. cz. 7

Pragniemy też poinformować, że w wersji audio jest dostępny również ostatnio opublikowany dokument pt. “Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”.

Nawrócenie duszpasterskie – cz. 1

Nawrócenie duszpasterskie – cz. 2

Nawrócenie duszpasterskie – cz. 3

Życzymy owocnej lektury audio!

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska