Postacie biblijne Starego Testamentu

 

W księgach świętych Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę”. Ta rozmowa zawsze dokonuje się w określonych ramach czasu i przestrzeni, w losach poszczególnych osób. Biblia, prezentując nam całą galerię konkretnych ludzkich postaci, jest najpiękniejszym świadectwem owego miłosnego spotkania Boga z człowiekiem.

Niniejsza publikacja stanowi jasne i atrakcyjne przybliżenie losów niektórych spośród bohaterów, jakich spotykamy na kartach Starego Testamentu. Szczególnie wartościową czynią tę książkę determinacja i dbałość, z jaką Autor ukazuje uniwersalne przesłanie religijne, a więc to, co współczesny czytelnik może wyczytać dla siebie z losów danych postaci.

 

Aby nabyć książkę wystarczy kliknąć na poniższe logo wydawnictwa Serafin:

 

 

Ksiądz Profesor Tomasz Jelonek, krakowianin urodzony w 1937 roku, teolog z tytułem profesora w dziedzinie biblistyki, profesor zwyczajny Nauk Społecznych PAT (obecnie UPJP II), wykładowca matematyki na UJ. Kierownik Katedry Teologii Małżeństwa i Rodziny, dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie. Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Matematycznego, zaangażowany w odtwarzanie biblistyki słowackiej. Wykładowca w seminariach duchownych na Ukrainie, kanonik honorowy Kapituły Metropolitarnej Lwowskiej.

 

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska