Prawda, dobro, sumienie – dyskusja o książce

Dobro jest dobre, daje szczęście. Prawda jest wyzwalająca. Kościół ma dzisiejszemu światu coś do zaoferowania
– tak przesłanie swojej najnowszej książki „Prawda, dobro, sumienie” podsumował o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap.

Prezentacja książki odbyła się 6 listopada w Centrum Medialnym KAI. Spotkanie poprowadził red. Bogdan Rymanowski

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska