Profesje we Franciszkańskim Zakonie Świeckich

W ubiegłą sobotę (14.11.2020 r.) w kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie odbyła się ważna uroczystość dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Podczas Mszy św. o godz. 9.00, celebrowanej przez asystenta duchowego wspólnoty miejscowej, brata Roberta Millera, w licznej asyście liturgicznej braci kapucynów, na ręce siostry przełożonej wspólnoty miejscowej FZŚ dwie siostry: Marta i Agnieszka oraz brat Bohdan złożyli profesję wieczystą we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, natomiast siostry: Katarzyna i Magdalena złożyły profesję czasową na jeden rok.

Po Mszy św. kandydatki: Krystyna, Agata, Edyta i Jana przystąpiły do formacji wstępnej (tzw. postulatu) we Franciszkańskim Zakonie Świeckich, odnawiając uroczyście przyrzeczenia chrzcielne.

Po zakończeniu uroczystości, w radości Ducha Świętego, profesom i postulantkom zostały złożone życzenia i wręczone pamiątkowe upominki.

W dniu dzisiejszym (17 listopada) Trzeci Zakon Świętego Franciszka z Asyżu obchodzi uroczystość swojej patronki – św. Elżbiety Węgierskiej. Duchowość  świeckich franciszkanów oparta jest z jednej strony na duchowości świeckiej opartej na powszechnym powołaniu do świętości, z drugiej na życiu św. Franciszka, prawodawstwie Trzeciego Zakonu (Reguła i Konstytucje) oraz wielowiekowej tradycji ruchu tercjarskiego.

Więcej informacji o Franciszkańskim Zakonie Świeckich na stronie:

fzsloretanska.kapucyni.pl

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska